Belirsiz Zamanlarda Başarıya Ulaşan Liderlerin 3 Yönü

Carmine Bruno Covid-19 salgını dünyayı altüst etmeden önce, işletmeler belirsizlikle başa çıkmaya çoktan alışmaya başlamıştı. Jeopolitik durumlar, yıllarca olduğu gibi çalkantılıydı, düzensiz bir ABD yönetimi ve Brexit’in neden olduğu dalgalanma ile sarsıldı ve dijital bozulma, gelişmekte başarısız olan birçok sektörde uzun süredir var olan görevlileri uçurama sürüklüyordu. Elbette koronavirüs, belirsizliği daha önce yaşayan hiçbir yöneticinin…