Duygusal zekanızı bilimsel araçlarımızla ölçümleyin

bcc Turkey’nin uyguladığı değerlendirme araçları, kişilerin duygu, düşünce ve inançlarının davranışlarına olan yansımalarını görecekleri şekilde içsel yeteneklerinin ölçümlendiği uluslararası kriterlere göre geliştirilmiştir.

“Duygusal Zeka Değerlendirmesi” ağırlıklı olarak içsel yeteneklerin tanımlanması, kıyaslanması, yöneticilik ve liderlik gelişimi için kullanılır. Liderlik performansı, iş memnuniyeti ve çalışan bağlılığı gibi birçok değişkeni içeren sonuçlar, işyeri ile ilgili yapılmış olan bilimsel araştırmaların sonuçları ve çalışmaların korelasyonu ile desteklenir.

Duygusal Zeka Değerlendirme Araçlarının temel özellikleri:

• Psikometrik güvenilirliği ve geçerliliği tüm endüstri standartlarının üstündedir.

• Organizasyonlardaki Duygusal Zeka Araştırma Konsorsiyumu (Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations) tarafından uluslararası olarak tanınmış çok az sayıdaki değerlendirmeden biridir.

• Liderlerin ve yöneticilerin iş yerindeki davranışlarını değerlendirir.

Duygusal Zeka Değerlendirme Araçları kimler için uygulanır?

Değerlendirmeler, yöneticiler, liderler ve kurumların sürdürülebilir başarısı açısından gelecek vadeden çalışanlar için kullanılmaktadır. Aynı zamanda, koçlar, danışmanlar ve mentorlar tarafından da bireysel danışanlara da uygulanmaktadır.

Genos Duygusal Zeka Değerlendirme Araçları ve Raporları

 • 360 derece ve çok kapsamlı olan bu rapor, hem liderin kendi değerlendirmesini hem de liderin birlikte çalıştığı her seviyeden ve farklı seviyelerden değerlendiricilerin analizlerini ve yorumlarını içerir.

 • Değerlendirme 360 derece olarak yapıldığından, farklı ve çoklu değerlendirici kategorilerini içerir. Kategoriler, “yönetici”, “yatay pozisyonlar”, “üst pozisyonlar”, “bayiler”, “tedarikçiler”, “rapor verenler”, “müşteriler”, “paydaşlar” gibi kuruma ve lidere özel olarak kolayca tasarlanabilir.

 • Her yetkinlik ve davranışla ilgili olarak raporda karşılaştırmalı, saf değerler ve oluşan farkların analizi ayrı ayrı sunularak, raporun hızlı ve kolay bir şekilde anlaşılmasını sağlar ve liderlerin harekete geçmesini kolaylaştırır.

 • Değerlendiriciler, değerlendirme sorularının yanında her bir yetkinlikle ilgili ayrı ayrı kendi yorumlarını da belirtebilir. Rapora dahil edilen bu yorumlar sayesinde, liderlerin yorumların altında yatan sebepleri ve açıklamaları da anlamaları sağlanır.

 • Rapor, her yetkinlik ve her davranış için ayrı ayrı gelişim stratejilerini içerir.

 • Anlaşılır bir dille sunulan raporlar, yorumlanan sonuçların kolay bir şekilde kavranmasını ve hızlıca erişilebilmesini sağlar.

 • 180 derece değerlendirme raporu olması dolayısıyla, bu rapor özellikle kişisel veya grup geliştirme atölyelerinde kullanıldığında mükemmel sonuçlar verir.

 • Değerlendiriciler, değerlendirme sorularının yanında her bir yetkinlikle ilgili ayrı ayrı kendi yorumlarını da belirtebilir. Rapora dahil edilen bu yorumlar sayesinde, liderlerin yorumların altında yatan sebepleri ve açıklamaları da anlamaları sağlanır.

 • Rapor, her yetkinlik ve her davranış için ayrı ayrı gelişim stratejilerini içerir.

 • Anlaşılır bir dille sunulan raporlar, yorumlanan sonuçların kolay bir şekilde kavranmasını ve hızlıca erişilebilmesini sağlar.

 • Raporlarda kullanılan ‘’Trafik ışıkları’’ metodu sayesinde, liderler, iş yerinde sergilenen duygusal zeka davranışlarını, bu davranışlara verdikleri önemle kıyaslayarak hızlıca değerlendirme yapabilirler.

 • Geri bildirim raporu, kişinin kendi gelişim temposu ve stratejilerini içerir.

 • 360 derece olan değerlendirme raporu, kişinin kendisini değerlendirmesinin yanı sıra, çalıştığı kişilerinde de değerlendirme netielerini içerir. Değerlendiriciler, farklı kategorilerde ve farklı seviye gruplarında olarak kategorilere ayrılır.

 • Her bir değerlendirme kategorisi için olan özel gelişim ipuçları, sonuç odaklıdır ve değerlendirme sorulararına verilen cevapları baz alır.

 • Değerlendirme sonuçları karşılaştırmalı olarak sunulur ve kolay anlaşılır bir dille yansıtılır.

 • Toplu grup raporları elde edilebilir.

 • Değerlendiriciler, hem değerlendikleri kişinin hem de kendilerinin iş yerine bağlılığını ölçebilirler. Bu sayede, çalışmanın yatırım getirisi de farklı bir açıdan da ölçümlenebilir.

 • Sonuçlara ve değerlendirme sorularına verilen cevaplara dayalı özel gelişim ipuçlarını içerir.

 • Rapor, erişebilinir ve kolayca anlaşılabilir bir şekilde karşılaştırmalı değerlendirme sonuçlarını kapsar.

 • Sizin, “hacıyatmazlığınızı”, dayanıklılığınızı, esnekliğinizi, etkinizi ve sosyal becerilerinizi ilgili, iş yeridenki duygusal zeka davranışlarına ne ölçüde yansıtabildiğinizi ölçer.

 • Toplu grup raporları elde edilir.