Yönetim kademelerinde yeni yöneticilere yer açmak isteyen şirketlerin odaklandığı konuların başında yeni yetenekleri keşfetmek geliyor. Liderlik üzerine yapılan araştırmalar “duygusal zeka yetkinliklerinin iş yeri davranışlarına olumlu bir şekilde yansıtılması” yetkinliğinin, tüm liderlik becerileri arasında yüzde 39’luk bir oranda önem teşkil ettiğini gösteriyor.

Amaç: Kurumların gelecek vaadettiklerini düşündükleri yönetici / lider adayı çalışanlarının duygusal zeka yetkinliklerini artırmak ve bu yetkinliklerin işyeri davranışlarına yansımasını sağlayarak şirketlerin verimliliğine katkı sağlamak.

Yöntem ve İçerik: Programın öncesinde tüm katılımcılara “Genos Geleceğin Yöneticilerini Değerlendirme Aracı” uygulanmaktadır. Bu araç katılımcıların duygusal zekalarını iş yeri davranışlarına ne ölçüde yansıttığı ölçmektedir. “Geleceğin Yöneticileri Programı”, değerlendirme aracından elde edilen sonuçlara göre katılımcıların ihtiyacına yönelik olarak hazırlanan eğitim programı ya da eğitim program ile birlikte bireysel/grup koçluk hizmetini içerecek şekilde tasarlanır.

Katılımcıların Kazanımları:

• Her bir katılımcının Kişisel Genos Geleceğin Liderleri Yetkinlik Haritası” çıkartılır.

• İyi bir yönetici ve etkili bir lider olabilmenin yollarını keşfederler.

• İş yeri davranışlarını olumlu ve yapıcı bir şekilde geliştirirler.

• İş yaşamında stresle etkin bir şekilde başa çıkmayı öğrenirler.

• Artan iş performanslarına parallel olarak şirket verimliliğini pozitif yönde etkilerler.