İletişiminizde ve ilişkilerinizde ustalaşın

“Duygusal Zeka” becerileri ilişkilerin “gerçek” ve “derin” olmasını destekler. Bu sayede bireyler kendilerinin ve diğerlerinin duygularını iyi anlar, yönetir ve kurdukları güçlü iletişimle hayatlarına etkin bir şekilde yön verirler.

bcc Turkey tarafından uygulanan “Duygusal Zeka Gelişimi Programı”, her katılımcı için özel olarak oluşturulan duygusal zeka haritaları eşliğinde, kişilerin gelişimine ve davranışlarının iş yerindeki yansımalarına odaklanan bir atölye çalışması olarak tasarlanmıştır.

Katılımcıların Kazanımları:

• “Genos Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği” uygulanarak “Kişisel Genos Duygusal Zeka Yetkinlik Harita”ları oluşturulan katılımcılara “Kişisel Gelişim Planı” hazırlanır.

• Duygusal zeka yetkinliklerinin iş yerinde etkin kullanımını öğrenen katılımcıların iş performansı ve verimliliğinde artış yaşanır. İşyerinde olumlu ve yapıcı bir tutum geliştirirler.

• Stres, yoğun iş talepleri ve artan iş baskısıyla baş edebilme becerileri geliştirirler.

• Yaşamdan aldıkları doyum düzeyinde artış yaşanır.