“Duygusal Zeka”, kişinin kendisinin ve ilişki içinde olduğu diğer bireylerin duygularını iyi anlaması ve yönetmesinin yanında güçlü ve yapıcı iletişim kurmasını sağlayan yetkinliklerden oluşur. Davranışlarında “Duygusal Zeka” yetkinliklerini sergileyebilen liderler, iletişimde ustalaşarak şirketlerde işbirliği, yaratıcılık, verimlilik ve değişim yönetimi alanlarında etkili olurlar.

Amaç:

Güçlendiren Lider Programı, “Genos Duygusal Zeka Yetkinlikleri”nin, işyerinde davranışa yansıtılarak, çalışan performansının artırılması ve şirket verimliliğine katkı sağlanması amacıyla oluşturulmuştur.

Yöntem ve İçerik:

Kurum dinamiklerinin gözetilerek, atölye çalışması niteliğinde tasarlandığı program, “Genos Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçekleri” ve “Kişisel Duygusal Zeka Haritaları” ile eğitim, takım koçluğu ve bireysel danışmanlık metodlarıyla sunulur.

Katılımcıların Kazanımları:

  • Kişinin artan duygusal zeka becerileriyle liderlik yetkinliği derinleşir.

  • Yüksek performans odaklı dayanıklılık, esneklik, çabuk toparlanabilme ve duygu yönetimi becerilerinde olumlu yönde gelişme yaşanır.

  • Katılımcının rol model olma, empati kurma, güven ortamı yaratma, etkin karar alma, zorluklarla başa çıkabilme, çatışmaları yönetebilme ve irade olgunluğu becerileri gelişir.

  • Bireysel performansta yaşanan artış ekip performansına olumlu yansır.