İletişim alanındaki çalışmaları ve “Duygusal Zeka” kavramına yönelik geliştirdiği önemli yöntemler ışığında Prof. Paul Ekman, iletişimde beş kanalın önemine vurgu yapar. Özel ve iş yaşamında gerçekleşen iletişimlerde, kişilerin ne kadar samimi oldukları ve karşı tarafa gerçeği ne kadar aktardıklarını belirleyebilme, beş kanalı iyi değerlendirmekle mümkün olur. Bu kanallar; yüz ifadeleri ve mikro mimikler, beden dili, ses, ifade şekli ve sözel içeriktir.

Uzman ekibimizle, iletişiminizde bu kanallardaki sızıntıları değerlendirerek sizlere güvenli bir iletişim ortamı ve olumlu sonuçlar yaratmanız için destek sağlıyoruz. Öncelikle, iletişimde gerçekliğin tespiti konusunda sizi bilgilendiriyoruz. Ardından, gözlemci ve/veya katılımcı olarak görüşmelerinizde bizzat yer alıp, iletişimin gerçekliğini ölçerek bir değerlendirme yapıyor ve sonuçları paylaşıyoruz.

Katıldığımız Görüşmeler:

» İşe alım görüşmeleri,

» Üst düzey yönetici ve lider atamaları,

» Müzakere görüşmeleri,

» Satış ve satın alma görüşmeleri,

» Şirket birleşmeleri.