“Spiritüel Zeka” içinde bulunulan koşullardan bağımsız olarak, kişinin iç ve dış dünyasında huzurlu bir şekilde sakinliğini koruyarak sağduyu, merhamet ve bilgelikle davranma becerisidir. Hayatta fark yaratan kişilerde ve ilham veren liderlerde görülen bütüne hizmet etme, bilgelik, birleştirici ve cesaretli olmak gibi özelliklerin “Deep Change Spirituel Zeka”nın 21 yetkinliği ile ilişkili olduğu görülmektedir.

Amaç

İlham Veren Lider Programı, liderlerin “Spirituel Zeka Yetkinlikleri” ile çevrelerine ilham vererek çalışan amaçlarının kurum vizyonuyla hizalanarak verimlilik ve bütünlük ile sürdürülebilirliğe katkı sağlaması amacıyla oluşturulmuştur.

Yöntem ve İçerik

Lider beklentileri gözetilerek tasarlanan programında, “Deep Change Spirituel Zeka Değerlendirme Ölçekleri” kullanılır ve “Kişisel Rapor” sunulur. Ölçümlendirme raporları yanında eğitim ve bireysel danışmanlık metodları “İlham Veren Lider” programını oluşturur.

Katılımcıların Kazanımları 

  • Kişinin gerçek doğasında saklı içgörüyü yaşamına, ilişkilerine ve kariyerine taşıma becerisi

  • 21 yetkinliğe dair geliştirilen farkındalık ve bu yetkinlik düzeylerinde artış

  • İçinde bulunulan koşullardan bağımsız olarak bilgelikle davranma becerisi

  • Kurumunların varoluş nedenleri ve misyonları ile bireylerin yaşam amaçlarının hizalanması.

  • Anlamlı bir çalışma yaşamına bağlı olarak artan performans