Zorlanıyoruz. Milletçe zorlanıyoruz. İçimizde terör, sınırda savaş, belirsiz bir ekonomi. Her gün daha da çok zorlanıyoruz. Çoğu kişi mutsuz, umudunu kaybetmek üzere…

Ülkemizdeki bu durumu yakından takip eden Uluslararası firmalar, Türkiye’deki çalışanlarının içerisinden geçtikleri bu olumsuz durumu yönetebilmeleri için, 2017 eğitim planlarınnın içerisine, özellikle zor durumlarda ayakta kalabilme, kendisinin ve diğerlerinin duygularını yönetebilme yani hacıyatmaz olabilme yetkinlikleri kazandıran eğitimler, programlar eklediler. Sebebi çok net; yeni binyılda belirsizlik, olumsuzluk, beklentisi ile tanımlanan iş hayatı, yoluna ancak ve ancak her durumda yıkılmadan ayakta kalabilen “hacıyatmaz” liderlerle devam edebilecek.

Hacıyatmazlık (resilience), tükenişe sebep olan duygusal yorgunluk durumlarında, liderlerde, stres ve sıkıntı ile olumlu anlamda baş ederek, zor durumlarda dağılmadan çabuk toparlanabilme becerisini kullanabilme becerisi sağlıyor. Ve bu beceri, duygusal öz yönetimi güçlü kişilerde gözlemleniyor.

Duygularla İmtihanımız

“Duygusal Zeka” kavramını dünyaya tanıtan Daniel Goleman, “hiçbir liderin hüsran, hiddet ya da panik gibi olumsuz duyguların denetimine girmenin yükünü kaldıramayacağını” söylüyor. “Olumsuz duyguların stratejik planlama ya da pazar payındaki düşüş haberiyle ilgilenmek gibi çözüm bekleyen bir işe odaklanma yeteneğini yok ettiğini” dile getiren Goleman, bir lider için bu anlamda duygusal öz yönetimin öneminin altını çiziyor. (1)

Duygusal öz yönetim kısaca, kişinin kendi duygu durumunu zamansal ve davranışsal olarak yönetip, kendisini sürekli geliştirebilmesi olarak açıklanıyor. Bu yetkinlikleri üstün olan liderler işyerinde genellikle tepkiselliğin karşı kutbunda yer alarak hacıyatmaz olarak tanınıyorlar. Bu algı, liderlere dirençli olma ve yüksek iş taleplerine karşın stresi yönetme becerilerinden kaynaklanıyor. Kendi duygularını ustalıkla yönetebilen liderler, güçlükler karşısında dahi fırsatları ve olasılıkları görebiliyorlar.

Nasıl Hacıyatmaz Oluruz?

Sadece liderlerin değil özünde herkesin kendinde güçlendirmesi gereken duygusal öz yönetim becerisi, kişilerin hayatta dayanıklılığı ve esnekliğini etkileyen zor durumlarla mücadele yetisine karşılık geliyor. Bu özellik, proaktif duygusal yönetim teknikleri ile geliştirilebiliyor. Gelişim çalışmalarına geçmeden önce kişinin cevapladığı strateji odaklı bazı sorular ise duygusal yönetim teknikleri açısından aydınlatıcı oluyor.

bcc Turkey, kurumlara Duygusal Zeka Yapıtaşında oluşturulmuş programlar sunmaktadır. Aynı zamanda, kurumsal koç, eğitmen ve danışmanları bu yönde yetkilendirerek Genos Int ve Swinburne Üniversitesi işbirliğinde oluşturulmuş programları sunmaya fırsat veren “Genos EQ Uygulayıcısı “ sertfika programı düzenlemektedir.
Detaylar için www.bccturkey.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Kaynaklar: Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2004), Yeni Liderler, Varlık Yayınları “Hacıyatmaz Lider” olma yolunda geliştirilmesi gereken “Duygusal Zeka” yetkinliklerine yönelik tasarlanan “Duygusal Zeka Gelişimi Programı” ve “Geleceğin Yöneticileri”ve Genos EQ Uygulayıcılığı eğitimlerimizi inceleyebilirsiniz.