image_3231_mAvrupa’nın en önemli üniversiteleri arasında gösterilen Karolinska Enstitüsü’nde yapılan bilimsel bir araştırma, çalışanları yakından ilgilendiren önemli sonuçları gözler önüne seriyor. İsveç, Finlandiya, Almanya, Polonya ve İtalya’da farklı sektör ve çalışma alanlarında görev yapan 20.000 kişiden elde edilen verinin temel alındığı çalışmaya göre “zayıf lider” olarak algılanan yöneticilerin, ekip üyelerinin sağlıkları üzerindeki yıkıcı etkisi uzun yıllar geçse bile varlığını koruyor. Aynı yönetici ile çalışma süresi arttıkça çalışanların sağlık karnesi daha riskli hale geliyor. Araştırma, İsveç’in başkenti Stockholm’de erkek çalışanların “zayıf lider” olarak gördükleri yöneticilerinden dolayı on yıl içinde kalp krizi geçirme riskinin yüzde 25 oranında arttığını gösteriyor.

Yöneticiniz “Zayıf Lider” mi?

Liderlik üzerine yapılan çalışmalar, çalışanların yöneticilerini nasıl algıladığının kendilerinin duygusal, psikolojik ve bilişsel halleri üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. İlham veren, destekleyici ve işleri iyi delege eden yöneticiler, çalışanları tarafından olumlu değerlendiriliyor; otoriter, mesafeli ve dürüst olmayan yöneticiler ise çalışanların korkulu rüyası oluyor.

Karolinska Enstitüsü’ndeki araştırmaya konu olan zayıf liderliği, aktif ve pasif olarak iki gruba ayıran uzmanlar;

Aktif – zayıf liderliği, saldırgan ve suçlayıcı davranışların göz önünde olduğu ve çalışanla olan iletişimde dalga geçme, bağırma, isim takma ya tehdit etme durumlarının yaşandığı liderlik olarak tanımlıyor.

Pasif – zayıf liderliği ise liderlik pozisyonunda olan ancak sorumluluklarını yerine getirmeyen, kararları erteleyen, geribildirim yapmayan, çalışanı ödüllendirme konusunda isteksiz, projelere dahil olmayan, ekibini motive etmeyen ve onların ihtiyaçlarını karşılayamayan yöneticilerin sergiledikledikleri davranış ve tutumlarda kendini gösteren liderlik tipi şeklinde tarif ediyor.

Adrenalin Yüklü Mobil Dünyada Çalışanların Kalbini Koruyan Liderler

Dünyada şirketlerin sürdürülebilirliliği ve organizasyonların başarısı için etkin yöneticiler yaratmak adına yılda 36 ile 60 milyar dolar arasında liderlik programlarına yatırım yapıladursun bir yandan da hangi tip liderliğin çalışan sağlığını desteklediği araştırılıyor. Yöneticilerin liderlik gölgesi çalışanların hayatlarına farklı şekil, etki, boyut ve yoğunlukta düşerken pek çok bilimsel yayın çalışanların stres düzeyleri, duygusal tükenmişlikleri ve sağlık durumlarının, yine yöneticilerinin liderlik yetkinliklerine bağlı olarak değişim gösterdiğini ortaya koyuyor.

Çalışanların sağlığını olumlu yönde etkileyen liderlerin ortak özellikleri arasında, projelerin bağımsız olarak yürütülmesini sağlayan bir çalışan ortamı yaratmaları, çalışanlarına ilham vermeleri, gerektiği yerde ve ölçüde onlara destek olmaları, ekibin birbiri ile iyi bir takım olmasını sağlayarak işyerinin gelişiminde etkin bir şekilde rol almaları için onları cesaretlendirmeleri yer alıyor.

Özetle, kalp atışlarımızı gittikçe hızlandıran günümüz iş dünyası, çalışanlarının kalbini korurken hedeflere ulaşan liderlere ihtiyaç duyuyor.