Liderler ve Yöneticiler İçin

DUYGUSAL ZEKA MENTORLUĞU

Amaç

Başarılı ve öncü kurumlara bakıldığında; bu kurum çalışanlarının ve yöneticilerinin kendilerini ve iletişimde oldukları kişileri daha fazla tanıyan, anlayan ve kişilere anlaşıldığını hissettiren ve çalışanların potansiyellerini ortaya çıkarmalarına fırsat veren, dolayısıyla başarı ve sadakat yaratan bir iletişim modelini ve yeni sürüm performans yaklaşımını benimseyen kişiler olduğu görülmektedir.

Duygusal Zeka Mentorluğu programında amaç mentorluk alacak yöneticilerin ve liderlerin duygusal zekalarını bilimsel araçlarla geliştirerek, kendi ve diğerlerinin performanslarını en üst seviyeye taşıyacak yöntemleri uygulamaya hazır hale getirmektir.

Duygusal Zeka Mentorluğu, Yönetici Koçluğu iletişim modeli ile, yöneticilerin ve liderlerin kendilerini, diğerlerini daha iyi anlayarak ve ekipleriyle iletişimlerini güçlendirerek hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak yetkinlikleri kazandırır.

Duygusal Zeka Mentorluğu ile Liderlerin ve Yöneticilerin Kazanımları

Diğerleriyle kurduğu iletişimleri daha etkin kılmak

Ekibin performansını ortaya çıkarmak

Duygularını yönetmek

Doğru kararları doğru yöntemlerle almak

Stresle ve belirsizlikte baş etmek

Motivasyonu kuvvetlendirmek

Olumlu bir ortam yaratmak

Güven ortamını sağlamak

Diğerlerini değerli ve yeterli hissettirmekk

Farklı bakış açılarını etkili bir şekilde değerlendirmek

Zamanı doğru yönetmek

Hatalardan ders çıkarmak

Ekibe destek ve rehberlik sağlamak

Farklı nesilleri beraberce yönetmek

Çalışan bağlılığını arttırmak

İkna ve Müzakere becerilerini geliştirmek

Duygusal Zeka Mentorluğu çalışmalarımızda, Swinburne Üniversitesi ve Genos International tarafından oluşturulmuş bilimsel bir modeli kullanıyoruz. Yaklaşık 4-6 ay süren ve birebir gerçekleştirdiğimiz Duygusal Zeka Mentorluğu ile, çalıştığımız liderlere ve yöneticilere hedeflerine ulaşabilmeleri için gereken iletişim ve davranış modelleri konularında destek oluyoruz.

Her Duygusal Zeka Mentorluğu süreci, kendi özel dinamiklerini içeriyor. Çünkü kişinin getirdiği deneyimler üzerinde çalışıyoruz. Yanı sıra çalışmalarımızın bilimsel yapı taşını Genos Duygusal Zeka Modeli oluşturuyor.

Genos Duygusal Zeka Modeli

Genos Duygusal Zeka Modeli, 1990’ların sonlarında Swinburne Üniversitesi’nden Dr. Ben Palmer, PhD ve Prof. Con Stough tarafından geliştirilmiştir. Model, Dr. Palmer ve Prof. Stough’un duygusal zekanın çeşitli modellerini ve ölçülerini inceleyen uzun dönemli ve detaylı araştırmalarının sonucunda ortaya çıkan altı çekirdek duygusal zeka becerisini içerir.

Genos Duygusal Zeka Modeli

Çalışmalarımızdaki amacımız, bu modeli kullanarak, kişilerin, modelin iç çeperinde yer alan olumsuz durumlardan, modelin dış çeperinde yer alan olumlu durumlara geçişini desteklemek, bağlılık ve performanslarını arttırmak ve kurum verimliliğine olumlu etki sağlamaktır. Çalışmalarımız, yöneticilerin ve liderlerin kendileriyle ve diğerleriyle yapıcı ilişkileri kurarak başarılı ve tatmin is yasamı içerisinde olma fırsatı sunar. Çalışmalarımızın en önemli tarafları bilgiyi yapma halinden çıkarıp, olma haline dönüştürmesidir. Bu da koşullar ne olursa olsun, kişilerin dolayısıyla kurumların sürdürülebilir gelişimine hizmet eder.

Daha fazlası için bizimle iletişime geçebilirsiniz.