Davranış bilimleri alanında yapılan araştırmalar duygusal denge, irade gücü ve yaşamın doğal akışı ile hedeflerine yol alan bireylerin yaşamdan doyum aldıklarını gösteriyor. İş yaşamına yönelik olarak yapılan çalışmalar ise çalışanların, kendilerini iyi tanıyarak ve diğerlerini iyi anlayarak, yaptıkları işleriyle anlamlı bir şekilde bütünleşmelerinin mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Sonuçlar, kurumların verimliliğinde insan davranışının önemine vurgu yapıyor.

bcc Turkey olarak amacımız bireylerin hayatlarında doyuma ulaşmalarına katkı sağlamak ve kurumsal yapılarda verimliliğin etkili biçimde artması için çalışmak. Bilimsel araştırmaları temel alarak oluşturulan çalışmalarımız, iki yapı taşı üzerine kurulu: Duygusal Zeka ve Spiritüel Zeka.

Uyguladığımız “Duygusal Zeka” ve “Spiritüel Zeka” değerlendirme araçlarıyla bireylerin, takımların ve şirketlerin güçlü ve güçlendirilebilir alanlarını tespit ediyor; değerlendirme sonuçlarına göre gelişim programları sunuyoruz.