Araştırmalar, şirketlerdeki en büyük çıkmazların yüzde 90 oranda kurum kültürü ve çalışan bağlılığıyla ilgili olduğunu ortaya koyuyor. Bunun sebebi ise tarihte ilk defa 4 kuşağın iş ortamında birlikte çalışıyor olmaları. Günümüz iş dünyasının önündeki en büyük fırsat bu kuşakların güçlerinin ve performanslarının doğru yöntemlerle ortaya çıkarılmasıdır.

Amaç:

X, Y ve Z Kuşaklarının Gücü Programı, kurum kültürüne ve çalışan bağlılığına doğrudan etki edecek yeni nesil yöntemlerle şirket verimliliğine katkı sağlanması amacıyla oluşturulmuştur.

Yöntem ve İçerik:

Farklı kuşakların yönetimleri bu çalışanları doğru anlamak ile mümkündür. Genos International’ın bilimsel araştırmalarla ortaya koyduğu 6 temel yetkinlik, farklı kuşakların birbirlerini anlamalarına ve beraber hareket edebilmelerine olanak sağlar. Bu yetkinlikler çerçevesinde oluşturulan program atölye çalışması formatında gerçekleştirilir.

Katılımcıların Kazanımları:

  • Kuşak yaklaşımları çerçevesinde farklı kişilik tiplerini tanır ve uyumlanma stratejilerini edinir

  • Farklı kuşakların beklentilerini ve motive edici faktörlerini anlar

  • Farklı kuşakların değişik alanlardaki güçlerini ortaya çıkarma ve kullanabilme becerilerine sahip olur

  • Kuşaklar içi ve kuşakları arası çatışmaların yönetilme metotlarını öğrenir

  • Kişinin hem kendisi hem de birlikte çalıştığı kişiler için gerekli olan altı temel yetkinliği geliştirir ve uygulanmasını kavrar

  • Olumlu bir çalışma ortamını sağlamanın yollarını keşfeder

  • Güç zamanlarda ayakta kalabilme yöntemlerini öğrenir.