İlişkilerin gerçek ve derin olmasını destekeyen “Duygusal Zeka”, kişinin kendisinin ve ilişki içinde olduğu diğer bireylerin duygularını iyi anlayarak yönetmesinin yanı sıra güçlü ve yapıcı bir iletişim kurmasını sağlayan yetkinliklerden oluşur.

Amaç: Katılımcıların “Duygusal Zeka” yetkinliklerini geliştirerek iletişimde ustalaşmalarını sağlamak ve bu sayede oluşturulan etkin bir işbirliği ile güçlü ekipler yaratmak. Yaratılan başarılı ekiplerle şirketlerde verimlilik ve yaratıcılığa katkı sağlamak.

Yöntem ve İçerik: Katılımcıların ihtiyacı ve tercihine uygun olarak “Genos Duygusal Zeka Çoklu Değerlendirme Aracı” uygulanabilir. Bunun yanında bcc Turkey tarafından tasarlanan eğitim programı ve bireysel/grup koçluk hizmetleri de “Yıldız Ekipler Programı”nın içeriğini oluşturmaktadır. Programda katılımcıların oluşturduğu grup dinamğine paralel olarak değerlendirme aracı uygulaması ile birlikte eğitim programına dahil olunabildiği gibi “Genos Duygusal Zeka Çoklu Değerlendirme Aracı”nın sonucuna göre bireysel/grup koçluk hizmetinden de faydalanılabilir. 

Katılımcıların Kazanımları:

  • Her bir katılımcı için Kişisel Genos Duygusal Zeka Yetkinlik Haritası” çıkartılır; “Gelişim Planı”nı hazırlanır.

  • Katılımcılar kendilerini değerlendirmenin yanında dışarıdan nasıl algılandıklarını da keşfederler.

  • Çalışma arkadaşları ile derin ve güçlü bir iletişime geçerek onları daha gerçekçi bir düzlemde anlama-tanıma fırsatı elde ederler. İfade yetkinliklerini geliştiren katılımcılar, ekip içi iletişimlerini geliştirirler.

  • Yaşamdan aldıkları artan tatmin duygusuna paralel olarak iş yeri davranışlarını olumlu ve yapıcı bir şekilde geliştirirler.

  • İş yaşamında stres ve artan iş baskısıyla etkin bir şekilde başa çıkmayı öğrenirler.

  • Artan iş performansları ile orantılı bir şekilde şirket verimliliğini pozitif yönde etkilerler.