Dünya Ekonomi Forumunun “Geleceğin İşleri Raporu” na göre, Duygusal Zeka 2020 yılında ilk 10 profesyonel yetkinlikten biri olacak. Duygusal zekanın önemli bir profesyonel yetkinlik, hatta bazı durumlarda emsalsiz bir teknik yetenek olduğu konusundaki farkındalık son yıllarda hızla yükselmektedir. 2011 yılında 2600 profesyonel yönetici ve insan kaynakları profesyoneli ile yapılan “Career Builder Survey” de katıımcıların %71’i çalışanlarda duygusal zekaya IQ dan daha fazla önem verdiklerini belirttiler; %75’i yüksek duygusal zekaya sahip bir çalışanı terfi ettirme ihtimallerinin yüksek olduğunu belirttiler ve %59’u yüksek IQ ancak düşük duygusal zekaya sahip bir çalışanı es geçeceklerini iddia ettiler. İşte yüksek duygusal zekaya sahip çalışanların neden bu kadar değerli olduklarına ilişkin yedi sebep.

BASKIYI SAĞLIKLI ŞEKİLDE YÖNETEBİLİRLER

İşyeri baskısı ile baş etmek ve stres altında iyi performans gösterebilmek duygularımızı yönetebilmeyi gerektirir. Yüksek duygusal zekaya sahip kişiler kendi iç termometrelerinin daha fazla farkındadırlar ve dolayısı ile stres seviyelerini daha iyi yönetebilirler. Zor durumlarda bile etkin şekilde çalışmaya devam etmelerini sağlayan daha iyi başa çıkma mekanizmaları ve sağlıklı destek sistemlerine sahiptirler. İşyerlerinde artan değişim oranları isle bağlantılı stresi arttırmakta ve bunu iyi yönetenlerin değerini yükseltmektedir.

İNSANLARI ANLAR VE ONLARLA İŞBİRLİĞİ YAPARLAR

Duygusal zekaları gelişmiş insanlar daha az savunmacı ve özellikle iyileştirme içeren konularda geri bildirime daha açıktırlar. İşyerinde takım çalışması artan şekilde önemli hale geldikçe, diğerlerinin anlayan ve onlarla geçinebilen insanlar da daha fazla aranır olmaktadır. Yüksek duygusal zekaya sahip insanlar farklı kültürlerden ve geçmişlerden çeşitli insanlarla ilişki kurmalarını sağlayan iletişim yeteneğine sahiptirler. Bu artan şekilde globalleşen işyeri ortamında önemli bir değerdir.

İYİ DİNLEYİCİDİRLER

Herkes duyulmak ve anlaşılmak ister. İyi dinleme ve karşılık verebilme yeteneği sağlam iş ilişkileri kurmada kritik bir yetkinliktir. Çoğumuz, diğerlerinin söylediklerini gerçek anlamda dinlemekte olabileceğimiz kadar iyi değilizdir. Diğerlerini anlama yetkinlikleri sayesinde, duygusal zekası yüksek kişiler kendi duygu ve isteklerini bir kenara bırakarak diğerlerine odaklanabilmek konusunda avantajlıdırlar. Diğerlerinin duygularını ses tonları, beden dilleri gibi ipuçlarından anlayabilme yetenekleri takım ortamında çok işe yaramaktadır.

GERİ BİLDİRİME DAHA AÇIKTIRLAR

Açık, zamanında ve samimi geri bildirim iş performansı için özellikle de yıllık performans raporları düşüşe işaret ettiği zamalarda elzemdir. Duygusal zekası gelişmiş kişiler daha az savunmacı ve özellikle iyileştirme içeren konularda geri bildirime daha açıktır. Yüksek özsaygıları, geri bildirimi kişisel algılamaktansa daha iyi yapabilecekleri alanlara daha olumlu bakabilmelerine olanak sağlar.

EMPATİKTİRLER

Yüksek duygusal zekalı kişiler kendi duygu ve arzularını bir kenara bırakarak diğerlerine odaklanma konusunda daha iyidirler. İşbirliği sadece mantıksal konularla ilgili değildir, aynı zamanda takım arkadaşlarının duygularına cevap verebilmeyi de içerir. Yüksek duygusal zekaya sahip kişiler, güven ve bağlılık oluşturmak için diğerlerinin nereden geldiğine duyarlı davranabilirler. Bu, takımların iç çekişme ve politikalar yerine hedeflere odaklanmasına olanak sağlar. Diğerlerinin ihtiyaçlarına duyarlılıkları ekip üyelerinin birlikte çalışması için kolaylaştırcı işlev görür.

DİĞERLERİNİN TAKİP EDEBİLECEĞİ BİR MODEL OLUŞTURURLAR

Yüksek duygusal zekalı kişiler işler plana uygun gitmediğinde kolaylıkla sinirlenmezler. Diğerleri ile geçinme konusundaki becerileri hemen fark edilir ve çoğunlukla insanlar onları taklit etmeye çalışır. Bu sebeple yüksek duygusal zekalı kişiler kurum içinde iş ünvanlarından bağımsız olarak insanlar üzerinde etki sahibidirler. Günlük sıkıntılar arasından sıyrılma yetenekleri insanları kazanmalarını sağlar ve bu şekilde yüksek duygusal zekalılar hem iş arkadaşlarının hem de üstlerinin saygısını kazanırlar.

DAHA DÜŞÜNCELİ VE KAPSAYICI KARARLAR ALIRLAR

Diğerlerinin bakış açısından görebilme yetenekleri, yüksek duygusal zekalıların kararların diğer insanlar üzerinde nasıl etki yapabileceğini daha net görebilmesini sağlar. Bu sadece toplamda daha iyi karar vermelerine sebep olmaz, aynı zamanda belirli kararların yaratabileceği olumsuz sonuçlara karşı hasar kontrolünü de daha iyi yapmalarını sağlar. Tercihlerinin sonuçlarını daha net görebilmek, yüksek duygusal zekalılara daha proaktif davranma olanağı verir.

Gelişmiş değişime uyum sağlama, duygularını yönetme ve çok çeştli insanlarla iyi çalışabilme becerisi sergileyebilen duygusal zekası yüksek kişiler çoğu işyeri için hali hazırda değerlidir. Ancak işyerlerinde artmakta olan değişim oranları ve baskı seviyesi ile birlikte bu kişiler her geçen gün çok daha fazla ihtiyaç duyulur ve aranır olacaklardır.

https://www.fastcompany.com/3059481/7-reasons-why-emotional-intelligence-is-one-of-the-fastest-growing-job-skills