Eğitim ve atölye çalışmalarımız her bir birey ve kurumun ihtiyacını karşılayacak şekilde özel olarak tasarlanmaktadır.

Kurumlar için uygulanan eğitim ve atölye çalışmalarının amacı çalışanların performanslarının artırılarak işyeri verimliliğine doğrudan katkı sağlamaktır. Çalışmaların temelini “Duygusal Zeka” ve “Spiritüel Zeka” yetkinliklerinin iş yeri davranışlarına yansıtılması oluşturur.

Bireylere yönelik eğitim ve atölye çalışmaları da aynı şekilde katılımcıların “Duygusal Zeka” ve “Spiritüel Zeka” yetkinliklerini geliştirmeyi hedefler. Eğitim neticesinde bireylerin yaşamdan keyif ve doyum almaları ve sürdürülebilir bir başarı duygusuna sahip olmaları sağlanmaktadır.

Hizmetlerimiz