Kurumların başarıları organizasyondaki kişilere bağlıdır. Artık kurumlar hali hazırdaki çalışanlarının yanı sıra yeni işe alımlarda da belli yetkinlikleri gelişmiş olan kişileri tercih ediyorlar. Çünkü hangi iş olursa olsun, kişinin kendisiyle ve birlikte çalıştığı kişilerle iletişim kurma yeteneğidir temel olan ve bu temel de kişinin duygusal zekasını davranışlarına ne oranda yansıttığına bağlıdır. İşte bu noktada bcc Turkey olarak işe alım ve değerlendirme süreçlerinde kurumlara destek olmak için İşe Alım Değerlendirme Aracını uyguluyoruz. Bu ölçümleme ile adaylarınız arasındaki geleceğin yıldızlarını daha iyi tanımlama şansını yakalıyorsunuz.

Genos İşe Alım Değerlendirme Aracını bir örnek rapor ile tanımak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.