duygusal-zeka-gelisim-programlari-banner

Sinir bilimine göre, kişi bir olay yaşadığında öncelikle bir duygu meydana gelmektedir. Duyguyu takip eden düşünce sonucunda ise kişinin davranışları ve kararları oluşmaktadır ve performansı da bunların bir çıktısıdır. Bu durum, organizasyonel araştırmalarda görülen en istikrarlı ve en dirençli bulgudur.

Bu nedenle kurumlar; kurum verimliliğine doğrudan etki etmesi ve tüm kademedeki çalışan performanslarının artması amacıyla, “Duygusal Zeka Yetkinlikleri” üzerine gelişim çalışmaları yaparak kendi sektörlerinde daha güçlü bir şekilde varlıklarını sürdürebilmektedir.

Türkiye İş Ortağı Olduğumuz Genos International ve Swinburne Üniversitesi tarafından oluşturulmuş, Genos Duygusal Zeka Modeli, şirketlerin verimliliğinin, çalışanların 6 yetkinliği geliştirmelerine bağlı olduğunu bilimsel araştırmalarla ortaya koymuştur.

Başarılı ve öncü kurumlara bakıldığında; bu kurum çalışanlarının ve yöneticilerinin kendilerini ve iletişimde oldukları kişileri daha fazla tanıyan, anlayan ve kişilere anlaşıldığını hissettiren ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarına fırsat veren, dolayısıyla başarı ve sadakat yaratan bir iletişim modelini ve yeni sürüm performans yaklaşımını benimseyen kişiler olduğu görülmektedir.

Genos Duygusal Zeka Modeli yukarıda bahsi geçen iletişim modeli ve performans yaklaşımına giden yetkinlikleri içerir. Yetkinliklerin kısa açıklamaları aşağıdadır.

Özfarkındalık:Davranışlarının, güçlü yönlerinin, limitlerinin ve diğerleri üzerinde bıraktıkları etkilerin farkında olmak.

Diğerlerinin Farkındalığı:Diğerlerini anlamak, fark etmek, onların kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak ve uyumlanmak için tarzını onlara göre ayarlamak.

Gerçeklik:Duygu ve düşüncelerini açık ve etkili bir şekilde ifade etmek, tutarlı olmak ve diğerlerinin de bu şekilde davranması için onları cesaretlendirmek.

Duygusal Muhakeme:Karar verme aşamasında gerçekleri ve bilgiyi, kendi ve diğerlerinin duygularıyla birleştirerek karar vermek.

Özyönetim:Ruh halini, duygularını, zamanını ve davranışlarını yönetmek ve kendisini geliştirmek.

Potansiyeli Ortaya Çıkarmak:Diğerlerinin işlerini desteklemek, problem çözme aşamasında onlara yardımcı olmak, teşvik etmek ve olumlu bir iş ortamı sağlamak.

bcc Turkey olarak, Fortune 500 dahil, dünyanın birçok yerindeki kurum tarafından tercih edilen ve yapıtaşında “duygusal zeka” olan Genos Modeli çerçevesinde, ülkemizdeki kurumlara, eğitim, atölye çalışması ve mentorluk hizmetlerimiz ile aşağıdaki konularla ilgili destek oluyoruz.

• Güçlü ekipler yaratma

• Çalışan Bağlılığını Arttırma

• İkna ve Müzakere Becerileri Kazanma

• Kuşaklar Arası Uyumu Sağlama

• Etkili Kararlar Verme

• Etkili İletişim Kurma

• Stres ve Çatışma Yönetimi

• Yenilikçi Yönetim Yaklaşımları Edinme

• Liderlik Yetkinlikleri Kazanma

• Değişim Yönetimi

Kurumsal Gelişim Programlarımızdan Bazıları

Duygu Bilimi ile İş Yaşamında Bir Adım Ötesi Programı

Bu program iş yaşamındaki her kademedeki çalışanın  iş başarısı ve tatmini konusunda sahip olması gereken duygusal zeka yetkinlikleri konusunda farkındalığa sahip olması ve bu farkındalıkla gelişime sorumlu ve istekli hissetmesi amacıyla  amacıyla oluşturulmuştur.

Duygusal Zeka, kişinin kendisinin ve ilişki içinde olduğu diğer bireylerin duygularını iyi anlaması ve yönetmesinin yanında güçlü ve yapıcı iletişim kurmasını sağlayan yetkinliklerden oluşur. Davranışlarında “Duygusal Zeka” yetkinliklerini sergileyebilen kişiler, iletişimde ustalaşarak işbirliği, yaratıcılık, verimlilik, değişim yönetimi ve karar alma/verdirme alanlarında etkili olurlar.

Swinburne Üniversitesi ve Genos International işbirliği ışığında gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarla oluşturulan Genos Duygusal Zeka Modelini kullanarak iş yaşamı profesyonellerinin duygusal zeka yetkinliklerini geliştirip, kurum içerisinde ihtiyaç duyulan diğer tüm yetkinliklerin temelini oluşturmayı hedefliyoruz. Programın amacı, bu modeli kullanarak, çalışanların, modelin iç çeperinde yer alan olumsuz durumlardan, modelin dış çeperinde yer alan olumlu durumlara geçişini sağlayarak, iletişim becerilerini, bağlılıklarını ve  performanslarını arttırmak ve kurum verimliliğine olumlu etki sağlamaktır.

Duygu Bilimi İle Yeni Nesil Liderlik Programı

Bu program, Swinburne Üniversitesi araştırma sonuçlarıyla oluşturulmuş yeni nesil liderlik yaklaşımlarını kullanarak, liderlerin gelişimine hizmet eder.  Programı liderlikte sahip olunması gereken duygu bilimi temelli  4 baz başlık üzerinde  odaklanmıştır. 4 başlığın kısa açıklamaları aşağıdadır.

Kişinin, kendisinin ve diğerlerinin farkında olması ve an’da olma yaklaşımları günümüz hareketli iş dünyası için en temel ihtiyaçtır. Kişi kendisini ve diğerlerini tanıdığı ölçüde yaşamına ve işine hakim olur. Programın amacı, yöneticilerin iş yerinde, duyguların ne kadar farkında oldukları; bu duyguların sebeplerinin kaynaklarını tespit edebilmeleridir. Bu sayede, iş yerinde alınan kararlarda ve düşünce yapılarında, duyguların etkilerini fark ederler ve iş yerindeki iletişimlerini kuvvetlendirirler. Hem kendilerinde hem de birlikte çalıştıkları diğer kişilerde motivasyon unsurlarını tespit ederek, potansiyelleri performansa dönüştürebilirler.

Kişi, kendisini ifade edebildiği ölçüde iletişime geçer ve anlaşılır. Kişiler arasındaki iletişim akışlarını geri bildirim belirler. Güven ortamının oluşması için olmazsa olmaz olan bu durum, kişinin olabildiğince şeffaf ve dürüst olmasını gerektirir. Programın amacı, yöneticilerin, iş yerindeki sorunlarla ilgili duygularını, düşüncelerini ve yaklaşımlarını etkili bir şekilde (doğru zamanda, doğru şekilde, doğru kişilere) ifade edebilmelerini sağlamalarıdır. Bu sayede kurum kültürü daha açık ve güvenilir ilişkiler üzerine oturur.

Kişinin karar verirken değerlendirmesi gerekenler hem duygusal hem de teknik veriler ve sezgilerdir. Bunları doğru yöntemlerle kullanan kişiler hem daha etkin kararlar verirler hem de alınan karara bağlılığı yüksek seviyede tutabilirler.  Programın amacı, yöneticilerin, karar verirken, kendilerinin ve diğerlerinin duygularını dikkate almalarını ve alınan kararların etkili bir şekilde aktararak ilgili kişilerin bağlılıklarını kazanmalarını ve beraberce büyümelerini, genişlemelerini sağlamaktır.

Kendilerini ve iletişimde oldukları diğer kişileri yapıcı yönde etkileyen kişiler, çabuk toparlanabilmelerinin yanı sıra dayanıklı ve esnek olurlar; ve çalıştıkları kişileri olabilecek en yüksek performansa ulaşabilmeleri konusunda desteklemenin yollarını bilirler. Programın amacı, yöneticilerin kendi ve diğerlerinin duygularını etkin bir şekilde kullanarak, olumlu bir çalışma ortamı oluşturabilmelerini; hem kendilerinin hem de diğerlerinin zor durumlarla başa çıkabilme becerilerini arttırmalarını; ani tepkileri kontrol edebilmelerini, çatışmaları ve değişim süreçlerini yönetmelerini sağlamaktır.

Duygusal zeka eğitimi ve duygusal zeka gelişimi konularındaki çalışmalarımızla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.