DDI 2018 Global Liderlik Raporuna göre kurumların %65’i kurum verimliliğini arttırmak için eğitim ve danışmanlık şirketleri ile kurumsal gelişim eğitimleri ve programları uyguluyor. Ancak bu kurumlar uygulanan kurumsal eğitimler ve programlarının %73’ünün getirisinin olmadığını belirtiyor.

Kurumsal gelişim programlarına yapılan yatırımların beklenen faydayı sağlamamasının sebepleri incelendiğinde, eğitim ya da gelişim programlarında aktarılan bilgi ve deneyimlerin, geçici motivasyon yaratmaları dışında, davranışa dönüşmemesi, günlük iş yaşamında uygulanamaması başlıklarını görüyoruz.

Yapılan tüm araştırmalar kurum verimliliğine etki eden faktörlerde, çalışan davranışının açık ara önde olduğuna işaret ediyor.

Peki neyi kaçırıyoruz?

Dünyanın birçok yerinde uygulanan yeni nesil gelişim programlarının söylediği 2 önemli konu var.

Bunlardan birincisi, gelişim programlarında davranış değişimini sağlayacak temel yaklaşımı sunmak. İkincisi ise davranışı şirket içerisinde uygulanabilir kılacak iklim yaratmak.

Yönetim bilimi, psikoloji ve sinir bilimi alanında yapılan çalışmalar, bu iki konuyla ilgili olarak, iş yerlerinde gelişim faaliyetlerinin odaklanması gereken noktaların duygu bilimi ve duygusal zeka olduğunu gösteriyor.

Yapılan tüm araştırmalar, duygu bilimi ve duygusal zeka yetkinliklerine odaklanan programların, iş yerinde çalışanların performanslarını geliştirerek kurum verimliliğini artırdığını belirtmektedir.

İlginizi çekeceğini düşündüğümüz bazı araştırma sonuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Gallup 2018 araştırması: Dünya çapındaki çalışanların sadece %15’i işe bağlı ve en öncelikli beklentileri fark edilmek ve güçlendirilmek.

Harvard Business Review araştırmasına göre IQ ve teknik becerileri benzer kişileri birbirinden ayıran olgu duygusal zekadır. Duygusal zeka yükselmeyi sağlayan etmenlerin %90’ını oluşturur.

Robert Half UK’in araştırmasına göre yüksek duygusal zeka liderlik becerilerini %45 ve ekip çalışmasını %37 oranında artırıyor. oranında arttırıyor.

Carnegie Teknoloji Enstitüsü araştırmasına göre maddi başarının %85’i kişilik, iletişim, müzakere ve liderlik becerilerine bağlı.

JCA Global araştırması: Duygusal zekayı %18 yükseltirseniz, karlılık %150 artıyor.

Schmidt araştırmasına göre, duygusal zeka iş performansınızın %58’inden sorumludur.

Robert Half UK’in araştırmasına göre yüksek duygusal zeka moral ve motivasyonu %46 oranında arttırıyor.

Officevibe araştırması: Çalışanların %72’si düzeltmeye yönelik geri bildirimin performanslarını arttıracağını belirtiyor.

Officevibe araştırması: Çalışanların %69’u yaptıklarının fark edilmesi durumunda daha fazla çalışacaklarını belirtiyor.

Gallup 2018 araştırması: Çalışanların %63’ü mevcut işinden daha iyi bir iş bulabileceğine inanıyor ve yeni olasılıklara bakıyor. En önemli sebep ise yöneticilerinin tutumu.

Grant Thornton UK araştırmasına göre duygusal zekayı liderlik programlarına dahil eden şirketler müşteri memnuniyetinde ilk aşamada %16’lık bir artış elde ediyorlar.

Officevibe araştırması: Yeni nesil çalışanların %83’ü yöneticilerinden aldıkları geri bildirimin anlamlı olmadığını düşünüyor.

Davranışa dönüşmeyen ve kurum iklimine yansımayan programların sonucunda kurumlar belli başlı problemleri taşımaya devam etmektedir. Biran için kendi kurumunuzu düşünün ve aşağıdaki alanların ne kadar önemli olduğunu değerlendirin.

• Güçlü ekipler yaratma

• Çalışan Bağlılığını Arttırma

• İkna ve Müzakere Becerileri Kazanma

• Kuşaklar Arası Uyumu Sağlama

• Etkili Kararlar Verme

• Etkili İletişim Kurma

• Stres ve Çatışma Yönetimi

• Yenilikçi Yönetim Yaklaşımları Edinme

• Liderlik Yetkinlikleri Kazanma

• Değişim Yönetimi

Siz de kurumunuzun sürdürülebilir bir gelişim programına ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız bu konudaki çalışmalarımızla ilgili detaylı bilgi için linki ziyaret edebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.