Meşgul bir yönetici olarak, her zaman iş yerindeki verimliliğinizi iyileştirmenin yollarını ararsınız. Her gün, sizi farklı yönlere çeken sayısız sorumluluk ve personel ihtiyaçları ile karşı karşıyasınız. İşin talepleri yüksektir, bu da daha etkili bir lider olabilmeniz için neleri gözardı edip nelere odaklanacağınızı öğrenmeniz gerektiği anlamına gelir.

Kişisel gelişim, yoğun profesyoneller için becerilerini maksimize etmenin bir yolunu sunmanın yanı sıra, pozisyonlarının baskısı ile baş etmenin de yeni yollarını öğrenmelerini sağlar. Yeni kişisel gelişim tekniklerini öğrenerek, daha iyi bir lider olabilir ve önemli hedeflere daha güvenilir bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Aşağıda, Forbes Coaches Council’in yedi üyesi, meşgul yöneticilere tipik olarak önerdikleri en değerli kişisel gelişim tekniklerini paylaşmaktadır. İşte söyledikleri:

  1. Kendinizi tanıyın

Yöneticilere, doğuştan gelen yeteneklerini (doğuştan psikometri) değerlendirmelerini ve anlamalarını, tutumlarını (çalışma kültürü) ve benim üstünlük dediğim şeyi -ki duygusal zeka olarak da bilinir- anlamalarını öneriyorum. Bu onların nereden geldiklerini anlamalarına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda kendi yönetim tarları ve işe alma teknikleri hakkında bilgi verecektir. –  Jacob M Engel, Yeda LLC/The Prosperous Leader

  1. Olumlu Psikoloji

Olumlu psikoloji gibi, tükenmişlik, duygusal olgunluk, esenlik ve katılımı iyileştirecek basit bir müdahaleyi öneriyorum. Olumlu psikoloji uygulayan bireyler, olumlu tutum ve öz-farkındalığı teşvik eden psikolojik müdahaleleri (örneğin meditasyon) denerler. – Bonnie Ferrell, Change Leadership Consultant

  1. Aktif Dinleme

Meşgul yöneticiler, aynı anda birkaç görevi üstlenmek ve her birinen çok az veya hiçbir şey anlamamaktansa çevrelerinde olup bitenleri aktif olarak dinlediklerinde daha iyi durumda olurlar. Personelinize verilen mesaj, zamanlarının önemli olmadığı ve daha önemli şeylerin olmakta olduğudur. İkisinin de doğru olmaması en muhtemel olandır. Bunun yerine, uzun vadede size daha fazla zaman kazandıracak dinleme becerilerinizi geliştirmeye odaklanın. – Randee Lehrer, Energrowth Coaching LLC

  1. Bilinçli Liderlik

Öz farkındalık meşgul yöneticiler için bir numaralı beceridir. Gönderdiğiniz mesajların (sözel ve sözel olmayan) farkında ve anlayabilir olmak, güvenilirliğin ve etkinin oluşturulması için çok önemlidir. Bir liderin organizasyondaki yetenekleri en üst düzeye çıkarma becerisi, bağlılığı yaratan ve aynı zamanda yenilikçilik ve performans mükemmelliğini teşvik eden dahil etmeye bağlı olacaktır. Bu bilinçli liderliktir. – Rosalie Chamberlain, Rosalie Chamberlain Consulting & Coaching

  1. Farkındalık ve Varlık

Farkındalık ve var olmayı geliştirmenizi öneriyorum. Günlük durumlarda nasıl iş gördüğümüzü gözlemleyerek otomatik reaksiyonlarımızı görürüz. Bu, açık niyet ve taahhütlere dayalı olarak düşünmek ve yaratıcı bir şekilde davranmak için mevcut olma/orada olma halimizi geliştirmeyi sağlar. Karmaşık zorlukları çözmek için insanları ve ekipleri harekete geçirirken daha iyi sonuçlar elde etmek için farkındalık ve mevcudiyeti geliştirmek dayanıklılığımızı (hacıyatmazlığımızı) arttırır. – Tom Hardison, Generative Leadership Group, LLC

  1. ‘Dur, Bak Ve Dinle’ Yöntemi

Yöneticiler “dur, bak ve dinle” metodolojisini kullanmaktan doğrudan fayda sağlarlar. Amaç mevcut olmak ve ana odaklanmaktır. Bu, netlik, daha fazla katılım ve artan değer getirir. Bu anın bir takım üyesi ile mi ilgilendiğiniz veya taktik bir görevle mi uğraştığınız bir an olduğu önemli değildir. Çoklu görev icra etmeyi durdurun, anda olmaya ve konuşmacıyı ya da kalbinizi dinlemeye bakın. – Tony Mickle, Big Box Coaching LLC

  1. Kendi Benzersiz Yönetim Misyonunuzu Tanımlayın

Eşsiz, klişeden uzak yönetim misyonunuzu ortaya çıkarmak, yönetici kişisel gelişim çalışmalarındaki en temel egzersizdir. Bu sağlam bilgi tabanı olmadan, ilave kişisel gelişim çalışmasından yeterince yararlanamazsınız. – Tim Windhof, Windhof Communications – Career Services

Orjinal makale: https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/08/10/seven-effective-personal-development-approaches-busy-executives-can-use/#1be1072241f1