Duygusal zekaları yüksek olan satış ekipleri, kendi duygularını tanımlayabilir, müşteriler ve durumlara en uygun şekilde kendilerini uyarlayabilirler. Müşterinin kendisini değerli hissetmesini ve kararlarından emin olmalarını sağlamak için doğru yöntemlerle etkileşime girer ve satışlarını buna göre planlarlar. Yüksek duygusal zekaya sahip satış sorumluları, kendi duygularını düzenleme, uyumlanma ve müşterilerle olumlu etkileşimler yaratma konusunda yeteneklilerdir.

Dönüşen Müşteri Deneyimi

Müşteriler, duyguya dayalı olarak ürün ve servisleri satın alır ve seçimlerini mantıkla haklı çıkarırlar. Dolayısıyla satış süreci duygulara hitap eden satış tetikleyicilerine dayanıyor. Bu konuda yapılan çalışmalar da davranışsal ekonomiyi, duyguları, psikolojiyi ve kültürü temel alıyor. Satış sürecinde kurulan ilişkiler ve sağlanan güven ortamı, ürün veya hizmet içeriğinden çok daha önemli.

Satışın başarısı, satış sorumlularının kurdukları bağ, müşteri itirazlarını nasıl yönetildiği ve onları ne kadar güvende hissettirdikleri ile ilgilidir. Müşteri bağlılığı, sözlerin ne kadar iyi yerine getirildiği, ilişkinin nasıl sürdürüldüğü ve müşterinin kendi iç anlaşmazlıklarından çıkmasına nasıl destek olunduğuna bağlıdır.

Duygusal zeka bütün bunları destekleyen en kritik yetkinliktir.

Yüksek duygusal zekaya sahip satış sorumluları:

 • Kendi duygusal durumlarının farkında olurlar,

 • Duyguların onları kontrol etmesindense onlar kendi duygularını yönetebilirler,

 • Müşterilerin hevesini kaçırabilecek coşku veya heyecan eksikliği, endişe, dikkat dağınıklığı, rahatsızlık, açgözlülük, samimiyetsizlik, korku, gerginlik gibi duyguları açığı vurmak yerine sabırla yaklaşır enerjilerini kaybetmezler,

 • Müşterilerinin duygusal durumlarını fark edebilme yeteneğine de sahiptirler,

 • Kendi duygularını müşteri ve durumlara göre uyarlayabilirler,

 • Olumsuz duyguları yönetmeyi bilirler,

 • Müşterileriyle güçlü duygusal bağlantılar kurabilir, insanların ne hissettiğini, neye ihtiyaç duyduğunu ve ne beklediğini kavramak konusunda kendilerini çok daha iyi geliştirebilirler.

Satışta Duygusal Zeka Değerlendirmesi

 • Duygusal zeka zamanla geliştirilebilir ve geliştirilmelidir. Gerekli olan tek şey gelişme arzusu, öz farkındalık ve tekrar tekrar denemektir.

  Kişiselleştirilmiş Genos Satışta Duygusal Zeka Raporu, bu öz farkındalığın temelini oluşturmak için tasarlanmıştır. Gelişimsel bir yolculuğun başlangıç noktasıdır.

  Genos International Modeli’ni temel alan ve sadece satış sorumluları için oluşturulmuş olan Genos Satışta Duygusal Zeka Değerlendirme Aracı ve Raporu sonucunda satış öncesi, sırası ve sonrasında en etkin davranışsal yöntemleri kavrayarak, gelişim için gerekenleri ortaya çıkaracaksınız. Rapor, kendi öz değerlendirmenizin yanında sizinle beraber çalışanların ve müşterilerin görüşlerini de kapsar.

Satış Ekipleri İçin Duygusal Zeka Gelişim Programı

 • Program 3 aşamadan oluşmaktadır:

  1. Aşama: Her satış sorumlusu için Genos Satışta Duygusal Zeka değerlendirme Aracının uygulanması ve raporların oluşturulması

  2. Aşama: Grup geri bildirimlerinin sunulması ve gelişim için aksiyon planlarının oluşturulması

  3. Aşama: Gelişim için grup mentorluğu formatında ayrı günlerde düzenlenecek olan 4 tam günlük Gelişim Mentorluğu çalışması.

  Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.