Daha anlamlı bir hayata kavuşmak için derin zekanızı kullanmayı öğrenin

“Spiritüel Zeka” içinde bulunulan koşullardan bağımsız olarak, kişinin iç ve dış dünyasında huzurlu bir şekilde sakinliğini koruyarak sağduyu, merhamet ve bilgelikle davranma becerisidir.

“Her birimiz, yaptığımız işten ya da girdiğimiz rollerden bağımsız olarak birer lideriz” anlayışından hareketle tasarlanan “Spiritüel Zeka Gelişimi Programı”nın hedefi, kişilerin yaşamlarında sürücü koltuğuna yerleşen egoyu, yolcu koltuğuna geçirerek sürücü koltuğuna yüksek benliği oturtmaktır.

Katılımcıların Kazanımları:

• “Duygusal Zeka” ve “Spiritüel Zeka” ilişkisine dair farkındalık yaratılması

• “Spiritüel Zeka”ya dair 21 becerinin geliştirilmesi

• Yetişkin Gelişimi Teorisinin ve Çoklu Zekaların temelinin çalışılması (Çoklu Zekalar: Fiziksel Zeka, Bilişsel Zeka, Duygusal Zeka ve Spiritüel Zeka)

• Benlik farkındalığı ve ustalığı, çevresel farkındalık ve sosyal ustalık alanlarında kişisel gelişim planının oluşturulması

• Hayatın iniş ve çıkışlarıyla uyum içinde yaşama stratejilerinin geliştirilmesi.