Genos International ve Swinburne Üniversitesi tarafından geliştirilen bilimsel temelli “Duygusal Zeka” Değerlendirme Araçlarımız, iş yeri profesyonellerinin, yaşamda başarı ve tatmine ulaşılmasını sağlayan duygusal zeka yetkinliklerini, kendi davranışlarına ne düzeyde yansıtabildiklerini ölçer. Bu araç sayesinde kisi, kendini nasıl algıladığını ve diğerleri tarafından nasıl algılandığını keşfeder. Ölçümleme sonrasında oluşturulan rapor, kişiye gelişim alanlarını gösterir ve sürdürülebilir gelişim için bir yol haritası çizer.

Deep Change Inc. tarafından oluşturulmuş olan “Spiritüel Zeka” Değerlendirme Aracı, stres dolu durumlarda bile, kişilerin iç ve dış dünyasında huzurlu bir şekilde sakinliğini korurken bilgece ve şefkatle davranabilmesi için gerekli olan 21 yetkinliği ölçer.

Bu yetkinlikler 4 temel alan içerisinde ölçülür: Benlik Farkındalığı, Çevresel Farkındalık, Benlik Ustalığı ve Sosyal Ustalık.

Hizmetlerimiz