İş Hayatında Fark Yaratan Lider:

Spiritüel Zekası Yüksek Lider Programı

Spiritüel Zeka Programı, bilimsel çalışmalar ışığında oluşturulmuş olan spiritüel zekanın 21 temel yetkinliğini kapsamaktadır. Program bugünün ve geleceğin liderleri için tasarlanmıştır.

Spiritüel zeka, hem kişisel gelişim hem de profesyonel gelişim için çok önemli bir unsurdur. Her birimiz, yaptığımız işten ve girdiğimiz rollerden bağımsız olarak liderleriz. Gerçekten kim olduğumuz, kendimize ve çevremize nasıl liderlik ettiğimizi belirler. Kendimizin lideri olmadan, başkalarına liderlik yapmak ise sürdürülebilir bir yaklaşım olmaktan uzaktır. Spiritüel zeka, kişisel gelişim ve otantik liderlik konularında çok etkili olduğundan, toplum, şirket, aile, sosyal yaşam ve diğer bütün alanlarda geleceğin liderleri spiritüel zekanın önemini anlamış ve bu konudaki becerilerini geliştirerek kendilerini ve çevrelerini ileriye taşıyanlar olacaklardır.

Spiritüel Zeka Nedir?

Sevdiğiniz ve saygı duyduğunuz liderleri biran olsun düşündüğünüzde aslında ne kadar çok ortak noktaları olduğunu fark edersiniz. Yaklaşımlarıyla ilgili ilk olarak akla gelen ortak noktaları arasında bütünsel ve birleştirici olmaları, cesaretleri, sevgi ve şefkatleri, bilgelikleri, vizyonerlikleri, ilham verici olmaları, fark yaratmaları yatar. Bunlar ve benzeri yaklaşımlarla donanabilmek ise zekalarımızın farklı tiplerini beraberce geliştirmeyi gerektirir. Çoğunlukla üstünde durulan bilişsel zeka, yaşamda tatmin için tek başına kesinlikle yeterli değildir. Duygusal zeka, sosyal durumlarda ve yaşantımızın her anında bizleri ileriye götüren bir zeka tipidir. Ancak, gelişimin sürekli olması nasıl bir dünya hayal ettiğimizin ve nereye gitmek istediğimizin bilincini içerdiğinden, duygusal zekanın spiritüel zeka ile tamamlanması gerekmektedir. Genel olarak kullandığımız zeka tipleri:

PQ – Fiziksel Zeka: Cindy Wigglesworth, Fiziksel zeka’yı beden farkındalığı ve ustalıklı kullanımı olarak tanımlıyor. Fiziksel zekamız gelişmediği takdirde, diğer zeka türlerinin gelişimleri olumsuz etkileniyor.

IQ – Bilişsel Zeka, kavramları algılamada, problemleri çözmede, çok taraflı düşünmede, dil becerilerinde ve hafıza gibi alanlarda kullanılan bilişsel becerilerdir.

EQ – Duygusal Zeka, kişinin kendi duygularını anlaması, başkalarının duygularına empati beslemesi ve duygularını yaşamı zenginleştirecek biçimde düzenleyebilmesi yetisidir.

SQ – Spiritüel Zeka, bütünleyici bir zeka olup, bilişsel ve duygusal yeteneklerimizi bir araya getirir.

Spiritüel zeka, durumdan bağımsız olarak iç ve dış huzur korunurken sağduyu ve merhametle davranma becerisidir. Değerlendirilebilen ve gelişime açık olan 21 yetkinlikten oluşmaktadır.

Programımız liderlerin spiritüel zekalarını kullanarak, bilgi ve donanımlarını, bilgelik ve merhametle ortaya koymaları ve dış dünyalarındaki başarıları kadar iç dünyalarında da tatmin ve anlam dolu bir yaşama sahip olma olgusunu yaşamaları için açılan bir yolculuk sunar. Bu yolculuk onlara, kitlelerce takip edilen, ilham veren ve iz bırakan liderlerin becerilerini hayatlarına katma fırsatı sunar.

Bahsi geçen 21 yetkinlik, temsilcisi olduğumuz Deep Change tarafından oluşturulan değerlendirme aracı ile de ölçümlenebilir. SQ21 Spiritüel Zeka Değerlendirme Aracı derinliği ve kesinliği konusunda benzersizdir. Cindy Wigglesworth tarafından ortaya konmuş olan bu değerlendirme, kişileri inançlarından bağımsız olarak değerlendirir. Ustalıkla oluşturulan ve dikkatle onaylanan bu araç, liderlere zekanın 21 yetkinlik konusunda hangi noktada olduklarını belirlemelerine yardımcı olur.

Programla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz program@bccturkey.com adresimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz.