Aynı anda hem mükemmel sonuçlar elde edebileceğiniz hem de anlamlı ilişkiler kurabileceğiniz keşfedildi

Marcel Schwantes Yönetici ve Kurucu, Leadership From the Core 

Şirketiniz ister yeni bir kuruluş, ​​isterse yerleşik bir firma olsun, çalışanlardan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayacak güçlü bir liderlik modelini paylaşmak istiyorum.

Bu model, “Hizmet Eden (hizmetkar) Lider Performansı” başkanı ve Örgütsel Liderlik Değerlemesi (OLA) yaratıcısı Jim Laub’un ufuk açıcı araştırmasına dayanır.

Bir veri yığınından yola çıkan Laub, hizmetkar liderliğin altı özelliği, yukarı, aşağı ve yatay seviyelerde aktif olarak gösterildiğinde, başarılı ve sonuç odaklı bir çalışma kültürüne yol açabileceğini keşfetti.

Bu konuya aşina değilseniz, belirtmek gerekir ki, hizmetkar liderler benmerkezci değil, insan merkezlidirler. Kazanan formülleri, insan yetiştirmek ve spotları çalışanların üzerine doğrultarak hizmet etmektir.

Give and Take’in yazarı Wharton profesörü Adam Grant, vermekten çok alan, önce “ötekilere hizmet eden” bu bu tür liderleri “öteki merkezli” olarak adlandırıyor.

Hizmetkar liderler yumuşak olmaktan uzaktır; mükemmellik talep ederler ve akranlarına göre çok daha yüksek bir güven düzeyine sahiptirler. Grant’e göre zaman içinde çok daha başarılıdırlar.

Bugün, Güneybatı Havayolları, Zappos, Nordstrom, Konteyner Mağazası ve WD-40 Şirketi de dahil olmak üzere pek çok başarılı şirket hizmetkâr liderlik uygulamalarını benimsemektedir.

Altı Özelliği Öğren ve Uygula

Laub’un araştırması, hizmetkâr liderlik alanında mevcut olanın sadece bir parçası olmakla birlikte, benim favorim olmaya devam ediyor. Liderlik etkinliklerini artırmak isteyen kuruluşlar, istihdam ettikleri insanlar ve hizmet ettikleri müşteriler üzerinde etkili olmak için, her yönetim kademesinde bu altı özelliğin uygulanmasını takip ederek başlayabilirler.

  1. Orijinallik Gösterebilme

Laub en iyi liderlerin öğrenenler olduğunu belirledi; onlar, başkalarından hatta astlarından gelen geri bildirimlere açıktırlar. Şeffaf ve öz-farkındadırlar – üzerinde anlaşılan bir çözüme hızlıca ulaşabimek için kendileri ve diğerlerini anlamanın peşinde koşarlar. Her gün en özgün benliklerini ortaya koyarak ve yüksek bir bütünlük düzeyini koruyarak, sorunsuz bir şekilde güven üretirler ve meslektaşlarına kıyasla daha üretken ilişkiler geliştirirler.

  1. Başkalarına Çalışan ve İnsan Olarak Değer Verebilme

Laub, gerçek liderlerin başkalarını kendinden öne koyduğuna karar verdi. Onların güçlü yönlerine, becerilerine, potansiyelelrine ve işe olan bağlılıklarına baştan inanır ve güvenirler. Bu liderler, insanlarına daha fazla bakmayı sürdürür, onlara saygı gösterir ve yargısız bir şekilde onların ihtiyaçlarını dinlerler.

  1. İnsan Yetiştirebilme

Laub’un araştırmasında, büyük liderler öğrenmeyi ve büyümeyi sağlar ve başkaları için potansiyel ve kariyer yolları geliştirir. Aynı zamanda uygun davranışlar için model olur, teşvik ve onaylama yoluyla insanlarını güçlendirirler.

  1. Yön Sağlayabilme

Bu liderler geleceği tasarlayacak ve örgütü yönlendirmek için sezgiyi ve öngörüyü kullanacaklardır; onlar inisiyatif alırlar ve ilerlerler; ve vizyona ulaşmak için hedefleri ve beklentileri sürekli netleştirirler.

  1. Liderliği Paylaşabilme

Laub, büyük liderlerin etkinliğinin gücü ve karar verme yetkisini paylaşmalarından ve diğerlerini güçlendirmek için otoriteyi aşağı doğru itmelerinden kaynaklandığını tesbit etti. Bencil olmayan karakterleri nedeniyle, pozisyon ile ilgili statü veya onuru paylaşmak onlar için doğaldır. Son olarak, ikna yöntemlerini zorlama için değil, başkalarını etkilemek için ikna kullanırlar.

  1. Topluluk İnşa Edebilme

Büyük liderlerin, ilişkileri geliştirdiği ve her seviyeden insanla iyi ilişkiler kurduğu belirlendi. Onlar, tüm takım üyeleri için bir aidiyet ve bağlantı duygusu geliştirirler; işbirliği içinde çalışma ve takım çalışmasına önem verirler; ve diğerlerinin farklılıklarına -farklı güçlü yanlar, ifadeler, fikirler, kişilikler ve bakış açıları- değer verirler.

Kısaca

Hangi kanıta dayalı liderlik çerçevesi veya felsefesinin en etkili olduğuna dair inancınız ne olursa olsun, hiçbiri en başta kurumunuzun sağlığını bulmak kadar önemli değildir!

Üst düzey karar vericiler, çalışanların çalıştıkları ortam hakkında ne hissettiklerini açıkça anladıktan sonra, tüm yönetim düzeylerinin gelecekteki zorluk ve talepleri başarılı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak en iyi stratejiyi belirleyebilirler.

Bildiğim şudur: Organizasyonel krizlerin çoğu, etkili bir şekilde iletişim kuramayan ve değişimi pozitif bir şekilde yönetemeyen yöneticiler altında ortaya çıkar. Liderlik gelişimi için açık ve basit bir yolu pekiştirmek için, ilk adım her zaman bir örgütün liderlik gücünü ve sağlığını değerlendirmektir.

Original makale: https://www.inc.com/marcel-schwantes/research-found-that-being-a-great-leader-comes-down-to-doing-these-6-things-every-day.html