İşyerinde duygu görmüşüzdür: bazen birisi ağlar ya da bağırır ve biz genellikle onlara acırız ama aynı zamanda bu kadar duygusal birinin iş yapma yeteneğinden şüphe ederiz. Onlara önerimiz: “Bu kadar hassas olmayın.” Tabii ki, biz kendimiz rasyoneliz ve kişisel duyguları işten ayırmayı biliyoruz . Değil mi?

Ve en iyisi bu değil midir?

Belki de değildir- kimisi de şu şekilde bir tavsiyede bulunabilir: “Sezgilerine güven.”

Doğrusu, duygular herkesi, hatta seni de, yönlendirir ve bu her zaman olur, ister elma satın alıyor ister bir yönetici işe alıyor ol.

Dahası, duygular yardımcı da engel de olabilir. Onlar her zaman bir dereceye kadar denklemin bir parçası olduğundan, en iyi strateji onları tanıyıp engel değil, yardımcı olmaları için kullanmaktır.

Herkes Duygulardan Etkilenir

İşyerinde duygular üzerine bir tartışma cinsiyet kalıpları olmadan eksik görünür. Kadınlar işgücünde yer edinirken, genellikle duygu gösterileri için fırça yemişler ve sertleşmeleri yönünde telkin edilmişlerdir. Ancak 1500 ofis çalışanı iel yapılan Adobe anketinde kötü bir performans değerlemesi sonucu ağlamak beş kadından biri tarafından raporlanmışken, erkeklerde daha da fazla olmak üzere, dört erkekten biri tarafından raporlanmıştır.

Erkekler ağladığında, bunun insanileştirmek ve dışsal nedenler tarafından zorlanmak şeklinde yorumlanması daha olasıdır. Kadınlar baştan çok duygusal olarak algılandıkları için ağlamaları kendilerini kontrol edemedikleri ve işlerini yürütemedikleri yönünde bir kanıt sayılır.

Çok hassas olduğu kabul edilen bir başka demografik grup milenyum kuşağıdır. Çocukken fazla şımartıldıkları inancı ile patronlarında duygusal destek beklemeleri ile alay edilir.

Yelp CEO’suna bir açık bir mektupla hayal kırıklığını ifade eden genç çalışan bu kalıplara pek çok örnek vermiştir. aşırı genç işçi örneklenmiştir. Oysa genel olarak, milenyum kuşağı da en az eski nesil kadar belki de daha fazla duygusal zekaya sahip olma eğilimindedir.

Cinsiyet ve yaştan bağımsız olarak tüm insanlar, hatta ve özellikle işyerinde, duygu hisseder ve ifade eder.

Her Karar Duygulardan Etkilenir

İki yıl boyunca 30 ticaret insanının gönderdiği milyonlarca anlık ileti, bilinç dışı olarak kullandıkları dil aracılığı ile onların duyguları hakkında pek çok şeyi ortaya çıkarabilir.

“Çoğumuz, öfkeden deli olmuş veya sevinçten havalara uçar halde değilsek kendi duygusal durumumuzdan habersiz olma eğilimindeyizdir,” der araştırmacı Brian Uzzi. “Yani ticaret insanları farkında olmadan ticaretleri için faydalı veya dezavantajlı olabilecek bir dizi duyguyu deneyimleyebilirler.”

Duyguları iş kararlarından ayırmak ile ilgili geleneksel tavsiyenin aksine, araştırmalar “tetiği çekmek” ve doğru zamanda stok satın almak için bir seviyede duygunun gerekli olduğunu göstermektedir. En karlı ticari kararlar ılımlı bir duygu seviyesinde iken alınmaktadır.

Yine de, duygu zeka kaynaklarından sadece bir tanesidir. Ve bir uzmanın sezgilerine bile ancak aynı sorun ile birden çok kez karşılaşmış ise güvenilebilir. Nobel ödüllü Daniel Kahneman bulgusu:

“Şanslı risk alanlar tecrübelerini sezgilerinin çok bilge olduğu duygusunu güçlendirmek için kullanırlar. Tecrübe aynı zamanda diğerlerinin de o kişinin sezgisine güvenini arttırır “

Tüm kararlar mantık, veri ve duyguya dayanmaktadır. Mantık ve veri kararı netleştirirken duygular tescillenmiş olmayabilir, ancak biz yine de olumlu duyguları arttırıp olumsuz duyguları azaltacağını düşündüğümüzü seçeriz.

Duygular Yardımcı veya Engel Olabilir

Pek çok insani nitelik gibi, duygular hayatta kalmak için gelişmiştir, ancak her zaman mevcut koşullarımıza uymazlar. Önceleri diğer kabilelerden insanlara karşı dikkatli olmaya yardımcı olmak için kullanılan korku, şimdi küresel ilişkiler kurmayı zorlaştırmaktadır.

Çoğu duygunun dayandığı beş temel duygu vardır:

Duygu

Yardımcı

Engel

Öfke

Sesini çıkarmaya ve risk almaya yönlendirir

Düşünceyi kalıplarla ve davranışı affetmez saldırganlıkla sınırlar

Korku

Dikkatli kararlar almayı ve tehlikeden kaçınmayı sağlar

Belirsizlik yoluyla donup kalmayı besler

Mutluluk

Tatmin olma duygusu, olumlu bakış ve ödüllendirilen davranışı tekrarlamayı sağlar

Çekicilik ve hoşlanmayı içerikten daha önemli bir yere koyar

Üzüntü

Seçenekleri daha derin bir anlayış ve cömertlikle, düşünceli şekilde değerlendirmek için yavaşlamayı sağlar

Aynı konu üzerinde düşünce kısırdöngüsü yaratarak karar vermeye engel olur

İğrenme

Bozuk gıda, bulaşıcı hastalık ve sosyal ihlallerden korunmayı sağlar

Diğerlerinden uzaklaştırır ve ahlaka dayalı kararları çarpıtır

Peki, bu bilgiyi ekibiniz için daha iyi bir ortam yaratmak üzere nasıl kullanabilirsiniz?

1- Duyguları anlamaya yardımcı olun

Duygusal zeka eğitimi çalışan bağlılığı ve elde tutma için akıllı bir yatırımdır ve aynı zamanda yenileşme ve maliyet tasarrufuna yöneltir. çalışmaların Binlerce araştırma, liderlik, iş performansı, iş tatmini, mutluluk ve refahı gibi birkaçını burada sayabileceğimiz faydasını göstermektedir.

Vücut taraması

Çoğu insan duygularını önlemek için o kadar uğraşır ki, onları fark etmek bile zordur. Basit bir çözüm vücut taramasıdır. Çalışanlar, omuzlar ve çenenin normalden daha gergin olması gibi, duygusal durumlarına dair fiziksel ipuçlarını değerlendirmek için sadece birkaç dakika ayırabilirler.

İşverenler stresli durumlardan once ve sonra vücut taraması, esneme hareketleri ve düzenli aralıklarla nefes alıp verme egzersizleri için pratik bir sistem (örn. Bir app ya da görsel materyal) sağlayabilir.

Bilişsel davranış terapisi

Sosyal bilimci Joseph Grenny, insanların duygularını tanıyıp bunları hikayelere bağladıklarında daha iyi iletişim kurduğunu ve çalıştığını açıklamıştır. Bir başka kişi tamamen farklı geçmiş deneyimlere sahip olduğu için aynı durumda tamamen farklı tepki verebilir.

Temel bir anlayış, sizin bir şey düşünüyor veya hissediyor olmanızın onun doğru olduğu anlamına gelmediğidir. Duygular çoğunlukla gerçekçi olmayan otomatik düşüncelere dayanmaktadır:

  • Mükemmel veya başarısız olduğunuza ilişkin korku

  • Bir olayı devamlı bir kalıp olarak genellemekten kaynaklı öfke

  • Beklenen olumsuz sonuçları abartmaktan kaynaklı üzüntü

Çalışanlara, düşüncelerini daha gerçekçi şekilde düzenlemek konusunda yetkinlik geliştirmelerinde destek olmak onların ruh hallerini, esenliklerini ve performanslarını arttıracaktır. Destek makale paylaşım platformu (örn intranet), eğitim atölyeleri ve danışmanlık hizmetlerini içerebilir.

Merhamet

Öz farkındalık ve öz yönetim sayesinde çalışanlar, duygusal zekanın diğer yarısından, yani sosyal farkındalık ve ilşki yönetiminden de faydalanabilirler.

Joseph Grenny, bir başkasını sizi kötü hissettirdiği için suçlamak yerine neden gerçekten o şekilde hissettiğinize odaklanmanız gerektiği konusunda uyarır. Bu şekilde diğerlerinin neden öyle davrandıklarını da daha net görebilirsiniz- zira onların da kendi geçmişleri, ve düşünceleri, duyguları ve davranışlarını etkileyen kendilerine anlattıkları hikayeleri vardır. Daha da iyisi onlara sorun.

Yine daha da iyisi, Yale psikologlarından Paul Bloom, muhatapların birbirine değer verdiği ve empati yolu ile birlikte acı çekmeden ancak yardımlaştıkları bir merhamet kültürünü savunur. Bu yaklaşım aynı zamanda kendilerine en çok benzer olan belirli bir kişiye odaklanmadan nasıl en iyiyi yapabileceklerini kestirebilmeyi de sağlar.

2- Duyguları düzenlemeye yardımcı olun

Dengeli bir kişide tüm duygular birlikte çalışırken, optimal karar verme için optimal bir duygu aralığı vardır. Kurumlar eğitim ve gelişime ek olarak, daha mantıklı ve veriye dayalı düşünme için egzersizler oluşturabilirler.

Sakinleşmek

En temel teknik sakinleşmek için zaman ve alan tanımaktır. Duygusal bir tetikleyicinin arkasından gelen “savaş veya kaç” tepkisinden kurtulup sakinleşmek için birbirinize en az 20 dakika vermek üzere bir kural belirleyin.

Uygun ise, çalışanları farklı duygusal durumlarda alınan kararları değerlendirmeleri için birkaç gün verin. Konuşmak veya yazmak düşünce ve duygularından çıkmakta yardımcı olabilir ancak ilgili kişi ile veya kesinlikle sosyal medyada değil, gizliliği koruyacak bir başka kişi paylaşmalıdırlar.

Ağırlıklı matris

Yapılandırılmış süreçler çevikliğe engel olurken, bazen kararlar ile ilgili düşünmek üzere yavaşlamamız gerekir. Örneğin, ağırlıklı matris yöntemi seçenekleri daha objektif karşılaştırmak için değerleri, kararı etkileyen faktörler ile eşleştirir.

Bu yaklaşım sezgilerine çok değer veren insanlarda bile kullanılabilir, zira matrise göre en iyi seçenekten tatmin olmadıklarında bu, matriste bir şeylerin eksik tanımlandığı anlamına gelebilir veya bilinçaltındaki bir duygusal önyargıyı ortaya çıkarabilir.

Premortem tekniği

Psikolog Gary Klein, seçenekleri daha az duygusal direnç ile düşünmek için premortem tekniğini önerir. Bu “öğrenilen dersler” gibidir ancak hatalar yapılmadan önce. Bunda esasen, herkes başlamadan önce projenin neden başarısız olabileceğini yazar.

” Mantık, insanlara iyi bir plan yapacak kadar zeki olduğunu göstermeye çalışmak yerine, zekanı planın neden kötüye gidebileceği ile ilgili anlamlı sebepler düşünerek göstermene dayanmaktadır. “

3- Duyguları destek olarak kullanmaya yardımcı olun

Duyguları düzenlemek duygulardan kaçınmak veya sabit bir mutluluk halini sağlamak anlamına gelmez. Beyin yaralanması olan kişilerle yapılan çalışmalarda, duygu yoksunluğunun sosyal ve mali kötü kararlar ile ilşkili olduğu saptanmıştır. Liderlikten teşviklere kadar her alanda duygular çalışanlara bilgi ve bağlılık sağlayabilir.

Hikaye anlatıcılığı

Politikacılar ve reklamcılar duygunun gücünü bilirler. İnsanların hikayelere rakamlardan daha fazla bağlandığını bilirler. Ve insanların liderlerinin onları duyup anlamasına ihtiyaç duyduklarını bilirler. Ancak iyi kararların içeriğe de ihtiyacı vardır, yani duygusal bağı bir sava bağlanan gerçek muhakeme ile birleştirin.

Alçakgönüllülük

Liderin istenen davranışı örneklemesinin önemini biliyoruz, ve bu duygusal zekada özellikle geçerlidir. Çalışanlar, saygı duydukları kişilerin de buna değer verip uyguladığını gördüklerinde kırılganlıklarını kabul etmeye ve bundan söz etmeye daha çok eğilimli olurlar.

Lou Gerstner IBM’e katıldığında, sektörle ilgili bilgi eksikliğini kabul etmesi onun itibarını düşürmedi, aksine daha fazla saygı kazanmasını sağladı. Daha sonra şirket için olağanüstü bir getiri sağlamak üzere devam etti.

Teşvikler

Grup teşvikleri yoluyla çalışanların işinize duygusal olarak yatırım yapmalarını sağlayın. Özellikle Çalışan Hisse Paylaşım Programları, insanların kişisel kimliklerini şirkete bağlamasına ve bu şekilde esenlik, verimlilik ve bağlılık artışı yardımcı olur. Çalışanları fark etmenin gücü de parasal ödülden çok takdir görme duygusu ile ilgilidir.

Sonuç olarak

Duygu ve akıl birlikte çalıştıklarında karar verme kalitesi ve iş performansını arttıran karmaşık bir ilişki içindedirler. Stratejik kurumların her düzeydeki personelde duygusal zeka inşa etmesinin nedeni budur.

Güçlü liderlerin insani seviyede insanlarla bağlantı kurmasının nedeni budur. Ve başarılı yöneticilerin çalışanlarını mantık, veri ve duyguyu dengelemek için araçlar ile donatmaya çalışmalarının nedeni budur.

Orjinal metin için tıklayın.