Dünya Ekonomik Forumu’nun “Geleceğin Meslekleri” raporuna göre

Duygusal Zeka, 2020 yılında iş dünyasının en çok değer vereceği iş yetkinlikleri arasında yer alacak.

makale-gorseli“Nesnelerin Interneti” ile gelen “Dördüncü Endüstri Devrimi” yani “Endüstri 4.0”a dair tartışmalar süredursun, iş gücü piyasası yeni mesleklerle yeniden şekilleniyor. Hızla gelişen teknoloji, değişen demografik yapı ve sosyoekonomik farklılaşma iş modellerini dönüştürüyor. Yeni dünya farklı becerilerle donanmış, farklı yeteneklere sahip çalışan profillerine ihityaç duyuyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun “Geleceğin Meslekleri” başlıklı raporunda yer alan tüm sektörler için yakın gelecekte iş dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu 10 yetkinliğin sıralandığı listede, “karmaşık problem çözme” yetkinliğinin ardından “duygusal zeka” yetkinliklerini içeren “sosyal yetkinlikler” ikinci sırada geliyor. Teknik beceriler ve fiziksel yetenek ise listenin en sonunda sıralanıyor.

Yüksek teknolojinin yaşamın çeşitli alanlarında hüküm sürmeye başladığı bu dönemde, duygusal zekanın öne çıkmasındaki en önemli neden etkin işbirliğine duyulan ihtiyaç. Kişinin, kendinin ve diğerlerinin duygularını anlarak davranmasını sağlayan yetkinlikler takımı olarak bilinen “duygusal zeka”, iş yaşamı için aynı zamanda empati, liderlik, dayanıklılık, çatışma yönetimi, ekip çalışması, iyi iletişim, güvenirlik, başarı odaklılık, isabeti değerlendirme ve insiyatif sahibi olmak anlamına geliyor.

IBM, PepsiCo, British Airways, Credit Suisse gibi küresel şirketler, akademik kurumlar ve devlet kuruluşlarından alınan veriler analizi ile hangi kişisel yeteneklerin sıra dışı performans sağladığının belirlendiği çalışma, bu görüşü destekler nitelikte. Araştırma, ilişki becerisi gibi “duygusal zeka”ya dayalı yeterliklerin, şirketlerde kar artışına katkısının akıl yürütme yetilerinden bile daha önemli rol oynadığını ortaya koyuyor. (1)

Duygusal Zeka Yetkinlikleri Yüksek Olanların İş Yaşamı Halleri

En İyi Eylem Rotasını Çizerler

Duygusal zeka yetkinlikleri arasında yer alan “duygusal özbilinç” sayesinde kendi duygularını okuyan ve duygularının yarattığı etkileri fark eden kişiler, hislerinin iş performansınlarına nasıl yansıdığını bilirler. İsabetli özdeğerlendirme yapan bireyler, böylelikle içinde bulundukları durumun fotoğrafını gerçeğe en yakın şekilde çekerek, odaklanmaları gereken alanların bilincinde hedefe yönelik etkin bir eylem planı tasarlayabilirler.

Yüksek Stres Ortamında Açık Zihinle Düşünürler

Duygular, biliş ve davranışlar birbirinden ayrılmayacak şekilde birbiriyle bağlantılıdır. Bazı duygular kişilerin performans, karar ve davranışlarını verimli bir şekilde etkileyip hayatı kolaylaştırırken, bazı zayıflatıcı duygular üretkenliği zayıflatır. Problem yaratan duyguları ve onları tetikleyen iç konuşmaları tanımlayan kişiler, stresli anlarda iyi bir özdenetim yaparak açık bir zihinle karar verme başarısını gösterebilirler. (2) Araştırmalar olumsuz duyguların etkisinde beynin stratejik planlama gibi analitik ve odaklanmaya dayalı işlerde etkisiz olduğunu gösteriyor. Bu nedenle özellikle liderlerin en anlamlı sorumluluğu kendi zihinsel durumlarını denetlemektir denebilir. (1)

Yüksek Sosyal Bilinç ile Mükemmel Hizmet Sunarlar

İş dünyasının sihirli kelimesi “hizmet”i en üst düzeyde müşterilerine sunanlar duygusal zeka yetkinlikleri yüksek kişiler arasından çıkar. Empati yeteneğinin getirdiği güçle insanlarla yakın ilişki kurarak ve onların ihtiyacını daha doğru bir şekilde anlayarak kişilere en etkin hizmetin verilmesini sağlarlar.

Statükoya Meydan Okuyan Değişim Katalizörleridir

“Duygusal zeka” yetkinliklerinin önemli bir boyutu olan “İlişki Yönetimi”, çatışma yönetimi başta olmak üzere diğerlerini geliştirmeyi, esinleyici olmayı ve güçlü bağ kurmayı içerir. Bu yeterliklerle donanmış kişiler değişimin gereğini doğru zamanda fark ederek statükoya meydan okur ve diğerleri ile iyi bir iletişim kurarak değişim rüzgarının öncüsü olurlar. Engellere karşı yaratıcı çözümler geliştirerek bir yandan da yüzeye çıkan çatışmaları herkesin destekleyeceği ortak fikirlere dönüştürmeyi başarır.

Kaynaklar:
  1. Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2004), Yeni Liderler, Varlık Yayınları
  2. Abacı,R. (2010), Akıl Karı Olmayan İşler, Bakanlar Medya