Saygı kazanmak için saygı duymalısın. İşte her ikisi için de yardımcı olacak beş adım.

Justin Bariso, Kurucu/Insight

Toplum olarak, saygı gösterme yeteneğinin kayıp bir sanat haline gelmekte olduğu görülmektedir.

İş yerinde, evde ve çevrimiçi olarak alaycılık ve kıyım ifadeleri varsayılan tepki haline gelmiştir. Parçalanmış bir siyasi ve ırksal iklim korku ve şüpheyi besler. Dahası, kendimizi duygulara teslim ettiğimizde, genel nezaket ilkelerini unutmak kolaydır.

Gerçek dünyada, herkes size bir insan olarak hak ettiğiniz saygıyı otomatik olarak vermeyecektir. Ama neredeyse her zaman bu saygıyı kazanmanıza yardımcı olacak basit bir ilke vardır:

Saygı kazanmak için saygı duymalısın.

Yazar, EQ Applied: The Real-World Guide to Emotional Intelligence, (Uygulamalı EQ : Duygusal Zeka İçin Gerçek Dünya Rehberi) isimli yeni kitabında başkalarının saygısını kazanmanıza yardımcı olacak beş adımı özetliyor.
  1. Onları kabul et.

Birisine bir söz söylemeden önce bile, kişinin varlığını kabul ederek saygı gösterebilirsiniz. Hafif bir baş selamı, bir gülümsemeyi ya da basit bir merhaba, ilk izlenimi yaratmada çok yol katedebilir.

Katılmadığınız bir konuyu tartışırken, karşınızdakinin bakış açısını kabul etmeyi öğrenin. Açık olduları ve bakış açılarını paylaştıkları için onlara teşekkür edin. Gerekçelerini anlamadıysanız, takip soruları sorun. Açıklığa kavuşturmak için, onların üzerinde durduğu noktaları kendi ifadelerinizle yeniden çerçevelemeyi deneyin ve doğru anlayıp anlamadığınızı sorun. Tüm bu uygulamalar diğerlerinin duyulduklarını hissetmelerine yardımcı olur.

  1. Hikayenin tamamını öğrenin. 

İlk elden tanık olmadığınız olaylara veya durumlara dayalı olarak hemen sonuca atlamamaya dikkat edin. Bu gibi durumlarda, karmaşada ayrıntıların ve bağlamın kaybolma ihtimali yüksektir. Ayrıca bir duruma ilk elden tanık olduysanız bile, bunu algılarınızı etkileyen kişisel önyargı ve eğilimlerden oluşan bir mercekle gerçekleştirdiniz.

Harekete geçmeden önce durumun ayrıntılarını almayı unutmayın. Olaya dahil olan diğerlerinin, olan şeyleri nasıl hatırladıklarını anlatmalarını isteyin. Diğerleri, hikayeyi kendi taraflarından anlamak için harcadığınız zamanı takdir edecektir, ki bu da saygılı bir tartışma ortamını destekler.

  1. Tonu ayarlayın.

İnsanlara sakin ve makul bir şekilde yaklaşırsanız, onların da aynı şekilde karşılık verme ihtimalleri yüksektir. Zorluklarını ve engellerini kabul ettiğinizde dinlemeye daha istekli olacaklardır. Aksine, eğer iğneleyici bir alaycılıkla, ya da bağırarak başlarsanız, diğer kişinin amigdalasının aşırı hızlanmasına sebep olursunuz.

Eğer karşınızdakine bir fikri geçirmeye çalışıyorsanız, suçlayıcı değil, nazik ve adil olmayı hedefleyin. Eski deyiş doğrudur: balla sirke ile olduğundan daha fazla sinek yakalarsınız. En azından, balı başlangıç yemeği yapın.

  1. Kendi dengeli görünümünüzü koruyun.

İnsanlar kibirli veya kendini beğenmiş görünenlere saygılarını kolayca kaybederler. Fakat diğer uç nokta da tehlikelidir: Eğer inanç ya da güvenden yoksunsanız, zayıf görünür ve itip kakılacak biri olarak etiketlenirsiniz

Bunun yerine, diğerleri ile ilişkide dengeli bir görünüm elde etmeye çalışın. Sizin sunabileceğiniz pek çok değer var, onların da öyle. Bu bakış açısının korunması, özellikle sizinkinden keskin bir şekilde farklılaşan bir fikir veya inanç sistemi ile karşılaştığınızda, her zaman kolay değildir. Ancak, hem kendinizin hem de uğraştığınız kişilerin güçlü yanlarını tanımlamaya odaklanırsanız mümkündür.

  1. Diğerlerine size davranılmasını istediğiniz gibi davranın.

“Altın Kural” olarak bilinen bu ilke binlerce yıldır ortalıktadır. Ancak bugünün ayrılıkçı dünyasında, her zamankinden de önemli hale gelmiştir.

Bazıları Altın Kuralın değiştiğini iddia ediyor. Sonuçta, bireysel değerler ve tatlar farklıdır. “Diğerlerine onların istediği gibi davranın” olması gerekmez mi?

Fakat bu mantık bir noktayı kaçırıyor; bu ilkenin güzelliği onun pratikliğinde. Saygı ve yakınlığı teşvik ederken Altın Kuralı hatırlamak kolaydır. Dahası, Altın Kuralı nihai anlamda yerine getirmek, diğerlerinin beğenilerini, değerlerini ve bakış açılarını dikkate almayı gerektirir.

Her şeyden öte, bu diğerlerinin sizinle iletişimlerinde yapmalarını istediğiniz şey değil midir?

Orjinal makale: https://www.inc.com/justin-bariso/emotionally-intelligent-people-know-how-to-earn-respect-heres-how-they-do-it.html