Rose Bryant-Smith Worklogic firmasının iş ortağı ve Fix Your Team ( 2018)’in yazarı ve Workplace Investigations şirketinin ortağıdır. B & T için yazdığı son yazısında, duygusal zekânın çok önemli bir ofis becerisi olarak göz ardı edildiğini söylüyor.

 Duygusal zekanın liderler ve liderlik fonksiyonu için vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiş olduğu bilinen bir gerçektir. Bandt.com.au web sitesinde yayınlanan makalede bu gerçeği açıklayan beş neden anlatılmaktadır.

Duygusal zekânın “yumuşak” bir yetenek olduğunu iddia eden biri, hiçbir zaman bir çalışanın pozisyonunun gereksiz olduğunu veya sektörel bir pazarlığa konu olduğunu söyleme görevini yerine getirmeyi başaracak sertliği gösterememiştir. Günümüz iş yerlerinde gerekli olan birçok yönetim görevi, çalışanların ve ekiplerin karşılaştığı duygusal sorunların anlaşılmasını gerektirir. Bu sorunları çözmek güç, kararlılık, merhamet, stratejik düşünme ve bütünlük gerektirir – ve bu becerilerin önemi küçümsenmemelidir.

Duygusal zeka, kendi duygularınızı ve diğerlerinin duygularını fark etme ve anlama ve onlara nasıl karşılık vereceğini seçebilme yeteneği olarak anlaşılabilir. Rutgers psikoloğu Daniel Goleman, 1998’de duygusal zekanın beş unsurunu şöyle adlandırdı:

  • Öz-farkındalık;

  • Öz-yönetim, yani uzun vadede yararınıza olanları en iyi şekilde gerçekleştirmek üzere kendi duygularınızı yapıcı bir şekilde yönetme becerisi;

  • Para ve statünün ötesinde Motivasyon;

  • Diğerlerine karşı Empati; ve

  • İlişkileri yönetme ve network oluşturma gibi Sosyal Beceriler.

Daha yakın zamanda, liderlikte önemli olarak tartışılan diğer beceriler arasında, farklı bağlamlara ve ortamlara uyum sağlama yeteneği ve liderin örtük normlar içinde tanımlanmasına ve çalışmasına olanak sağlayan bağlamsal (kültürel) zeka bulunmaktadır.

Liderliğin bu duygusal unsurları da, teknik beceriler gibi üzerinde düşünmeye ve gelişmeye değerdir. İşte bunun beş nedeni:

1- Çalışanlarınızın bağlılığı arttıkça işletmeniz daha rekabetçi olacaktır

Yönetim tarzınız ne olursa olsun, size doğrudan raporlayanlarınız ve daha geniş ekibinizle ilişkiler kurabilmeniz önemlidir. İlham verici ve ilgi çekici personel, şirketi yalnızca çalışmak için “daha ​​güzel” bir yer haline getirmekle kalmayacak, aynı zamanda daha rekabetçi bir hale getirecektir. Heyecanlı personel, memnun çalışanlar olarak iki kat daha üretken ve tatminsiz çalışanlardan üç kat daha üretken olmaktadırlar (Bain & Company, 2015). Çalışanların yöneticilerine ve işyerine bağlılığı, verimliliğin bir başka göstergesidir: yüksek düzeyde çalışan bağlılığı olan kuruluşlar yüzde 22 daha yüksek verimlilik rapor etmektedir (Gallup Organization, 2013).

2- Ekip üyeleriniz arasındaki çatışma kaçınılmazdır ve herşeyi tekrar rayına oturtmanız gerekecektir

2016 yılında Dr Lindsay McMillan tarafından yapılan araştırmaya göre, Avustralyalı çalışanların yüzde 20’si bir iş arkadaşıyla iletişimde büyük sorunlar yaşamıştır ve yüzde 50’si işyerinde ciddi çatışma olayları yaşamıştır. Çatışma, dikkat dağıtıcı ve streslidir ve çalışanlar, yöneticilerinin, bu konuda onlara yardımcı olmasını bekler. Kişiler arası düşük düzeyli sorunlar, çalışanların kendileri tarafından çözülmelidir, ancak çatışma devam ederse, ilgilileri davranışlarından sorumlu tutmak ve ekibin hedeflerine ulaşması üzerindeki etkilerini göstermek suretiyle müdahale etmeniz ve çözüm için onları desteklemeniz gerekebilir.

3- Gelecek yıl içinde iş arkadaşlarınız içinde 5 tanesinden biri bir kişisel kriz veya ruh sağlığı sorunundan muzdarip olacaktır

Birisini istihdam ettiğinizde, sadece onun becerilerinden, deneyimlerinden, endüstri bağlantılarından ve iş ahlakından faydalanmazsınız. Aynı zamanda muhtemelen, hastalık, boşanma veya bağımlılık gibi kişisel sorunlarla karşılaştığı, hayatının zor zamanlarını da onunla birlikte atlatırsınız. Örneğin, BeyondBlue’ya göre, herhangi bir yılda 5 Avustralyalıdan 1’i bir ruh sağlığı durumu yaşamakta ve % 45’i yaşamları boyunca ruh sağlığı ile ilgili bir problemle karşılaşmaktadır.

Çalışanların işyerindeki davranışları ve ekibin geri kalanıyla olan ilişkileri – mutlulukları, odaklanma kabiliyetleri, etkileşimlere yapıcı girdileri ve takdir çabaları da dahil olmak üzere – durumları evde olup bitenlerden önemli ölçüde etkilenebilir. Yöneticileri veya liderleri olarak, zor zamanlar boyunca rehberliğiniz ve desteğiniz, ilgili birey ve daha geniş ekip için büyük bir fark yaratabilir.

4- Değişim, insanların kalplerine ve zihinlerine ulaşmadan başarılamaz

İş performansını iyileştirmek için tasarlanmış değişim girişimleri genellikle başarısız olur; bunun ardındaki nedenler arasında en sık belirtilenleri liderlik ve insan konularıdır. “Salonu okuyabilen” ve değişim ile ilgili korkuları konusunda ile çalışanlarını destekleyebilen bir liderin, gelecek için güvenilir ve yönlendirici bir vizyon yaratma olasılığı çok daha yüksek olacaktır. Bu liderler, takımın duygusal durumunu proaktif olarak etkileyebilir, iyimserlik yaratabilir ve dönüşüm sürecinde işbirliğini mümkün kılabilirler.

5- Çalışanlarınız Duygusal Zeka’yı giderek daha fazla önemsemektedir

Gençler işgücüne katıldıkça, liderlerin duygusal zekasının değeri artmaya devam edecektir. 2017 yılında Levo Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışmada, milenyum kuşağı katılımcılarının yüzde 80’i duygusal zekânın kariyerlerini geliştirirken aktif olarak odaklandıkları bir şey olduğunu ve yüzde 87’si şirketin başarısına katkı yapma motivasyonları ile şirket liderlerinin duygusal zekası arasında güçlü bir bağlantı olduğunu belirtmiştir.

Duygusal zekayı öğrenmek zor ve öz-yansıtma rahatsız edici olabilir, ancak günümüzün iş yerinde her ikisi de giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Güçlü karakter ve duygusal zekâ – yani hatalardan geri dönme, empati gösterme ve ortak iyilik için samimi bir ilgi içeren davranışlar – sergileyen liderlere sahip olan kurumlar iki yıllık bir dönemde yüzde 9.35’lik bir ortalama aktif karlılık yaratmışlardır; ki bu oran, bu açıdan düşük derecelendirilmiş liderleri olan kuruluşların karlılığının yaklaşık beş katıdır (KRM International, 2015). Liderler, liderlik duygusal zekanızı geliştirmemeyi karşılayabilir misiniz?

Orjinal Yazı: http://www.bandt.com.au/opinion/five-reasons-emotional-intelligence-essential-effective-leadership